Συνεδρίαση Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης με Ημέρα Πολίτη στις 5 Φεβρουαρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης με Ημέρα Πολίτη στις 5 Φεβρουαρίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 στις 18:00 στο δημαρχείο της πόλης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη).

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα τεθούν θέματα προς συζήτηση από τους Πολίτες λόγω Ημέρας Πολίτη.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη  εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών,  έτους 2019, με κάλυψη από τους ΚΑΠ.
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2019.
 4. Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός» (ΠΕΑΠ) Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης έτους 2019.
 5. Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Παιδεία, Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης έτους 2019.
 6. Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του ΝΠΔΔ «Παιδεία, Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη (ΚΟΙΠΑΠ) του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εκτελεσθέντος έργου με τίτλο «Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2016».
 8. α) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας». β) Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
 9. α) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου». β) Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
 10. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 139.800,00 ευρώ από  5η έως και 12η Δόση ΣΑΤΑ 2018 και κατανομή σε έργα και ενέργειες.
 11. α) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών στο Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης».  β) Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
 12. Έγκριση ή μη θέσεων τοποθέτησης κάδων συλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης.
 13. Συγκρότηση επιτροπής της παρ.6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για την καταστροφή κινητών αντικειμένων του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης εκποίησης-μίσθωσης – εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.
 15. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά – εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.
 16. Συμπλήρωση της με αριθμ. 208/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 17. Αποδοχή ή μη παραίτησης και ορισμός νέου μέλους στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή.
 18. Προέγκριση δαπάνης για προμήθεια τιμητικών πλακετών.
 19. Συμπληρωματική κατανομή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet