Ανάστατοι οι κάτοικοι στον Παράδεισο για το πρατήριο καυσίμων
Print Friendly, PDF & Email
Ποιότητα Ζωής

Ανάστατοι οι κάτοικοι στον Παράδεισο για το πρατήριο καυσίμων

Σε αναστάτωση βρίσκονται οι κάτοικοι των Ο.Τ. νότια της οδού Επιδαύρου, στο Παράδεισο Αμαρουσίου, καθώς πληροφορούνται ότι έχει αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση και λειτουργία μεικτού πρατηρίου αερίου και υγρών καυσίμων “σε απόσταση αναπνοής” από τα σπίτια τους, σε μία περιοχή χαρακτηρισμένη ως Γενική Κατοικία. Το θέμα έφεραν εκπρόσωποι του τοπικού συλλόγου στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 25/11, για να λάβουν τη διαβεβαίωση του προέδρου του Σώματος Νώντα Γαρδέλη ότι το ζήτημά τους θα έρθει προς συζήτηση στο Σώμα ως τακτικό, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ακολουθεί η τοποθέτηση εκπροσώπου του συλλόγου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου:

Πρόταση λήψης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητέ μας δήμαρχε,

Αγαπητέ πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,

Εδώ και περισσότερο από έναν μήνα οι κάτοικοι των Ο.Τ. νότια της οδού Επιδαύρου και ιδίως του Ο.Τ. 531 στον Παράδεισο  βρισκόμαστε σε απόγνωση διότι πληροφορηθήκαμε ότι έχει αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση και λειτουργία μικτού πρατηρίου αερίου και υγρών καυσίμων, κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια μας, χρήση η οποία δεν επιτρέπεται στη Γενική Κατοικία ΓΚ2 η οποία παραδόξως επιβλήθηκε στην περιοχή με το Π.Δ. 151/12 , ενώ ήταν διαχρονικά αμιγής κατοικία, σε κατάφωρη αντίθεση μάλιστα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 114/09.

Στην ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για την αναθεώρηση χρήσεων γης  αρ. 114/24 . 02. 2009, και μάλιστα έπειτα από  πρόταση του δημάρχου, δηλώνεται ρητά ότι «τα οικοδομικά τετράγωνα  που έχουν πρόσωπο στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου νοτίως της οδού Επιδαύρου  διατηρούν τον χαρακτηρισμό ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ». Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από τον νόμο,  διαβιβάστηκε στη  Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να γνωμοδοτήσει και η ίδια και κατόπιν να δοθούν αμφότερες  προς τελική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ,  στη συνέχεια δε να δοθεί προς έγκριση στο ΣτΕ για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

Όλως παραδόξως η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ δεν υιοθέτησε το σημείο αυτό της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί διατήρησης της χρήσης αμιγούς κατοικίας για τα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα  αλλά πρότεινε τη χρήση ΓΚ2, προβάλλοντας μάλιστα την παντελώς αυθαίρετη «αιτιολόγηση» ότι: «ο χαρακτήρας της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου είναι ήδη διαμορφωμένος με  τέτοια χαρακτηριστικά». Η πραγματικότητα όμως είναι ότι  σε όλο το μήκος της Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, από την οδό Επιδαύρου και μέχρι τη συμβολή με την Παραδείσου, όριο με Δήμο Χαλανδρίου, κυρίαρχη χρήση είναι η κατοικία – λειτουργεί ΜΟΝΟ  ένα κομμωτήριο, ένα φαρμακείο, ένα μελετητικό γραφείο και προσφάτως ένα μικρό καφέ, ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΩΣ ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

Τελικά δεν είχε καταστεί δυνατό να περάσει το όλο θέμα από το ΣΧΟΠ και ως εκ τούτου, σύμφωνα με την απόφαση 3166/14 της Ολομέλειας του ΣτΕ, «η γνωμοδότηση του οικείου οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» είναι καθοριστική για την έκδοση του Π.Δ., ελλείψει γνωμοδότησης από το ΣΧΟΠ.

Στο Προεδρικό Διάταγμα 151/12 που τελικά εκδόθηκε είχε περιληφθεί και η εξής αναφορά:

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. Δ130/29.01.2001 που αφορά στη χωροθέτηση των πρατηρίων βενζίνης  εξακολουθεί να ισχύει σε όλες τις ανωτέρω περιοχές». Σημειωτέον ότι ούτε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 114/09 ούτε και στην εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ γινόταν οιαδήποτε αναφορά αυτών των Γενικών Διατάξεων.

Και φτάνουμε στο  απαντητικό  έγγραφο  του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Πολεοδομίας  027077/2.4.13 προς τον ενδιαφερόμενο για την αδειοδότηση πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων περί των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, όπου αναφέρεται: «στο Ο.Τ. 531 ισχύουν οι χρήσεις γης της Γενικής Κατοικίας ΓΚ2, στις οποίες περιλαμβάνεται η λειτουργία πρατηρίου βενζίνης, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Π.Δ. 151ΑΑΠ/2012».

Είναι προφανές ότι το ανωτέρω συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στα οικόπεδα επί της Αμαρουσίου-Χαλανδρίου στο τμήμα της από την οδό Φραγκοκλησιάς έως την οδό Σωρού που είχαν τότε, το 2001, τη χρήση γενικής κατοικίας και όπου ακόμα και σήμερα υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα, μαρμαράδικα και μόνο δύο κατοικίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε πολλά σημεία της εισηγητικής έκθεσης της  μελέτης αναθεώρησης των χρήσεων γης μνημονεύεται ως «στόχος η χωροθέτηση ακόμα ηπιότερων χρήσεων», «η βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής των κατοίκων», «η διατήρηση –προστασία και αναβάθμιση των περιοχών  κατοικίας», «η διατήρηση της ταυτότητας κάθε υποπεριοχής και γειτονιάς» ενώ συγχρόνως «περιορίζεται το περιεχόμενο των χρήσεων του άρθρου 3 περί γενικής κατοικίας». Προφανέστατα όλα αυτά έρχονται κατάφωρα σε αντίθεση με τη χωροθέτηση όχι απλώς πρατηρίου βενζίνης αλλά μικτού πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων δίπλα ακριβώς σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες και μάλιστα ενώ δεν επιτρέπεται από τις χρήσεις της ΓΚ2.

Θα πρέπει να τονιστεί και να τεθεί υπόψη ιδίως των νέων δημοτικών συμβούλων ότι και εσείς προσωπικά, κύριε δήμαρχε, έχετε εκφράσει δημοσίως τη διαφωνία σας με τις τελικές ρυθμίσεις των χρήσεων γης του εν λόγω Π.Δ. καθώς και ότι έχουν κατατεθεί προσφυγές όχι μόνον από Συλλόγους και απλούς δημότες αλλά και από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γαρδέλη και τους δημοτικούς συμβούλους της διοίκησης κ.κ. Καμπούκο και Σμυρνή.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, αιτούμαστε από τον κ. δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο την ομόφωνη έγκριση μιας απόφασης, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία θα εκφράζεται εκ νέου η βούληση του Σώματος περί της διατήρησης του χαρακτηρισμού  της  αμιγούς  κατοικίας για τα οικοδομικά τετράγωνα νοτίως της οδού Επιδαύρου που έχουν πρόσωπο στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών καθώς και την αναστολή εργασιών σε όσες έχουν εκδοθεί ενόψει της συζήτησης στο ΣτΕ των αιτήσεων ακυρώσεως του Π.Δ. 151/12 που έχουν κατατεθεί. Και τούτο με το σκεπτικό ότι θα είναι τραγικό να έχει εγκατασταθεί το πρατήριο καυσίμων ή όποια άλλη χρήση που ενδεχομένως θα κριθεί από το ΣτΕ ότι είναι παράτυπη.

Το ζήτημα της νομιμότητος των χρήσεων γης εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού έχουν ασκηθεί κατά του Π.Δ. 151ΑΑΠ/2012 πλείονες αιτήσεις ακυρώσεως.

Εν όψει τούτου καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αναστολή πάσης φύσεως νέων οχλουσών χρήσεων στην επίμαχη περιοχή που δεν συνάδουν προς την αμιγή κατοικία, μέχρις ότου εκδοθούν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί των ασκηθεισών αιτήσεων ακυρώσεως.

Στο ίδιο πνεύμα, καλούμε τον Δήμο να ζητήσει από το ΥΠΕΚΑ να προβεί και αυτό με τη σειρά του στην αναστολή ισχύος του Π.Δ. 151ΑΑΠ/2012, αναμένοντας την αμετάκλητη δικαστική κρίση.

Η έννομη τάξη προβλέπει ρητώς και σαφώς τη δυνατότητα διοικητικής αναστολής εκτελέσεως όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία. Επικαλούμεθα προς τούτο τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 1 Π.Δ. 18/1989 περί Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία: «1. Αν υποβληθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αρμόδιος υπουργός και επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το ανώτατο διοικητικό όργανό τους μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της προσαβαλλόμενης πράξης».

Ευελπιστώντας, κύριε δήμαρχε, ότι θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο αίτημά μας, εκφράζουμε προς εσάς και όλους τους δημοτικούς  συμβούλους  τις ευχαριστίες μας.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet