Δήμος Αμαρουσίου: Τα απορρίμματα είναι δημόσια αγαθά και όχι σκουπίδια, αρκεί να αξιοποιηθούν κατάλληλα
Print Friendly, PDF & Email
Ποιότητα Ζωής

Δήμος Αμαρουσίου: Τα απορρίμματα είναι δημόσια αγαθά και όχι σκουπίδια, αρκεί να αξιοποιηθούν κατάλληλα

Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί μία από τις μεγάλες «πληγές» της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και οικονομίας. Η πρόσφατη διαμάχη και ανταλλαγή «θερμών» ανακοινώσεων μεταξύ των υποψηφίων περιφερειαρχών Αττικής για το θέμα αποτυπώνει μία από τις πλευρές του προβλήματος.

Τι γίνεται, όμως, σε επίπεδο Δήμων; Ποιες δράσεις αναλαμβάνουν για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων τους, πόσο το θεσμικό πλαίσιο τους βοηθά ή τους εμποδίζει στο έργο τους και ποιο είναι το μήνυμα που θέλουν να στείλουν στους δημότες τους ώστε να περάσουμε πραγματικά σε μια άλλη εποχή σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα απορρίμματά μας;

Το ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ έθεσε τα συγκεκριμένα ερωτήματα στους 12 Δήμους του Βορείου Τομέα Αττικής που καλύπτει ειδησεογραφικά, ανοίγοντας τον Φάκελο «Διαχείριση Απορριμμάτων… Εν Δήμω», και παρουσιάζει τις απαντήσεις που μας έδωσαν.

Ανακύκλωση συσκευασιών.
Βασίλη Κόκκαλης – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αμαρουσίου

Ποιες συγκεκριμένες δράσεις έχει αναλάβει ο Δήμος Αμαρουσίου για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων του;

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής και ευαισθησίας και σε συμμόρφωση με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης σε ξεχωριστά ρεύματα συλλογής  διαφόρων υλικών.

Ειδικότερα, η εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα εννέα ρεύματα:

 1. Περισυλλογή  των ανακυκλώσιμων αποβλήτων  ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων φωτισμού.
 2. Περισυλλογή ανακυκλώσιμου έντυπου χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών από τις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου και από επιχειρήσεις του εμπορικού κέντρου.
 3. Περισυλλογή γυάλινων συσκευασιών από επιχειρήσεις του εμπορικού κέντρου.
 4. Περισυλλογή χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των οχημάτων – μηχανημάτων του δημοτικού στόλου.
 5. Περισυλλογή (παραλαβή – μεταφορά) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)  των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.
 6. Περισυλλoγή μεταχειρισμένων άδειων μελανοδοχείων (toner) του Δήμου  Αμαρουσίου.
 7. Περισυλλογή μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, παπούτσια, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, λευκά είδη κ.λπ.).
 8. Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου μας.
 9. Περισυλλογή αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Επίσης, ο Δήμος μας υλοποιεί σε ετήσια βάση τις ακόλουθες δράσεις που αφορούν στον τομέα της ανακύκλωσης:

 • Συλλογή πλαστικών πωμάτων από τα πλαστικά μπουκάλια νερού και αναψυκτικών, τα οποία αποστέλλονται προς ανακύκλωση.
 • Ενημέρωση με δελτία Τύπου στο site του Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με τις δράσεις ανακύκλωσης, όπως επίσης και σε σχετικό banner με θέμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».
 • Δημιουργία φυλλαδίων σχετικά με όλες τις δράσεις ανακύκλωσης, τα οποία παραδίδονται σε δημοτικά κτήρια και μοιράζονται στους δημότες προς ενημέρωσή τους.
 • Πραγματοποίηση εκδήλωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σε κεντρική πλατεία του Δήμου μας με θέμα το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση, με επίκεντρο τα παιδιά και με σκοπό να προαχθούν οι αρχές της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων του, δημιούργησε και εγκατέστησε σύγχρονο σύστημα υπόγειων κάδων σε επτά σημεία  στο εμπορικό κέντρο και στην περιφέρειά του.

Συγκεκριμένα, τα σημεία αυτά είναι:

 • Δήμητρος και  Λέκκα
 • Ήβης και Πλαταιών
 • Μεγάλου Αλεξάνδρου και Θέμιδος
 • Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαφλέσσα
 • Βασιλίσσης Σοφίας (πλατεία Κασταλίας)
 • Βασιλίσσης Σοφίας και Σουρή
 • Σάμου και  Φραγκοκκλησιάς
 • Στρατηγού Λέκκα και Αθανασίου Διάκου

Παράλληλα, δημιούργησε ρεύμα χωριστής συλλογής πράσινων απορριμμάτων από κλαδέματα, κήπους κ.ά., τα οποία αποστέλλει ατελώς στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ).

Τέλος, πρόσφατα δημιούργησε και ρεύμα χωριστής συλλογής οργανικών απορριμμάτων από τις λαϊκές αγορές του Δήμου μας.

Δράσεις ανακύκλωσης στο Μαρούσι.

Σε ποια σημεία της πολιτικής του Δήμου στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων το θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί ανασταλτικά και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει άμεσα να αλλάξει;

Όσον αφορά στην πολιτική του Δήμου στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, θέτουμε υπόψη σας ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί ανασταλτικά.

Ειδικότερα, επισημαίνουμε:

 1. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι διαδικασίες για τις αναθέσεις των συμβάσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, με συνέπεια να προκύπτουν αναγκαστικά μεγάλες καθυστερήσεις στις αναθέσεις των σχετικών συμβάσεων, με προφανείς συνέπειες και στις αναθέσεις που αφορούν στο έργο της καθαριότητας.
 2. Την αναγκαιότητα τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων ώστε να υποστηριχθεί καλύτερα η εκπόνηση και εφαρμογή τους (όπως η διεύρυνση των κατηγοριών των χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η δημιουργία Πράσινων Σημείων, η συμπλήρωση σχετικών αρμοδιοτήτων στο νομοθετικό πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων κ.λπ.). Προς την κατεύθυνση αυτή, η συμβολή του ΕΔΣΝΑ κρίνεται σημαντική.
 3. Την αναγκαιότητα καθορισμού εκ μέρους της Πολιτείας επίσημων τιμών αναφορικά με τις υπηρεσίες και προμήθειες υλικών που αφορούν στη συντήρηση – επισκευή οχημάτων, προκειμένου να υπάρξει ένας εξορθολογισμός των δαπανών στο εν λόγω αντικείμενο.
Σχολικός διαγωνισμός ανακύκλωσης.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε προς τους δημότες σας σχετικά με την υιοθέτηση μια πιο οικολογικής συμπεριφοράς αναφορικά με το θέμα των απορριμμάτων;

Τα απορρίμματα είναι δημόσια αγαθά και όχι σκουπίδια, αρκεί να μεριμνούμε για την κατάλληλη αξιοποίησή τους. Η συμμετοχή όλων μας στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης υλικών και της ανακύκλωσης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Καλούμε όλους τους δημότες να υποστηρίξουν τόσο την εναλλακτική διαχείριση που εφαρμόζει ήδη ο Δήμος μας σε διάφορα υλικά, με την εναπόθεση αυτών στα αντίστοιχα σημεία συλλογής, όσο και το έργο της ανακύκλωσης, με συστηματική καθημερινή μέριμνα ως προς τη χωριστή συλλογή και απόρριψη των ανακυκλώσιμων υλικών στο ρεύμα της ανακύκλωσης.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet