Κάτοικοι Παραδείσου: Αναρτήστε τα σχέδια της Βιοκλιματικής στο διαδίκτυο
Print Friendly, PDF & Email
Ποιότητα Ζωής

Κάτοικοι Παραδείσου: Αναρτήστε τα σχέδια της Βιοκλιματικής στο διαδίκτυο

Ο Σύλλογος Κατοίκων Πολυδρόσου, διά του προέδρου του Βασίλη Καπρινιώτη, διαμαρτύρεται προς τον Δήμο Αμαρουσίου ότι οι υπηρεσίες του για να γνωστοποιήσουν στους δημότες τα σχέδια του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων», τους υποδεικνύουν να καταθέσουν αίτηση για να παραλάβουν τα σχέδια για τα οποία ενδιαφέρονται, με αποτέλεσμα να παράγεται περιττή γραφειοκρατία και να δημιουργούνται δυσάρεστες εντυπώσεις.

Στη σχετική επιστολή που απευθύνει προς το συγκεκριμένο Δήμο ο Σύλλογος αναφέρει:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

Για την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό

Φραγκοκκλησιάς 57,  15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

[email protected]

 Μαρούσι, 06 Οκτωβρίου 2015

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων»

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,

Σας ενημερώνουμε ότι τα εγκεκριμένα από το Δ.Σ., στη συνεδρίαση της 21 Ιουλίου 2015 (απόφαση 271/2015), τροποποιημένα σχέδια του έργου της Βιοκλιματικής Αναβάθμισης, δεν είναι αναρτημένα σε κανένα σχετικό ιστότοπο (Διαύγεια, ιστοσελίδα Δήμου, ιστοσελίδα έργου) για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων δημοτών. 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων» ως  4ο υποέργο, έχει εγκριθεί ποσό 27.898,89€  (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%) για «Παροχή Υπηρεσιών Δράσεων Ενημέρωσης και Προβολής» που μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Παραγωγή φυλλαδίου (6.000 τεμ.) συμβατικό και σε Braille, καθώς και γενικής αφίσας έργου με σύστημα αυτοστήριξης.

Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (δημιουργία ιστοσελίδας του έργου η οποία θα είναι επεξεργάσιμη μέσω πλατφόρμας CMS και θα είναι συνδεδεμένη στο portal του Δήμου), καθώς και η δημιουργία περιεχομένου για την ιστοσελίδα του έργου σε διαδικτυακό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης (Social network facebook και twitter), με φωτογραφίες προόδου έργου, προτάσεις κατοίκων, σχόλια, περιγραφές κ.λπ.

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί το περιβάλλον, να το εμπλουτίζει με περιεχόμενο, καθώς και να το προωθήσει -παραγωγή ηλεκτρονικού newsletter 1 ανά μήνα.

Το Άρθρο 71  του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπει «Ο δήμος διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα. Σε αυτήν, πέραν από όσα ειδικότερα αναφέρονται στον παρόντα νόμο, αναρτώνται σε κάθε περίπτωση όλες οι αποφάσεις των οργάνων του, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορούν να ορίζονται ειδικότερες τεχνικές και άλλες προδιαγραφές ως προς τη σύνθεση, το περιεχόμενο, την προσβασιμότητα και γενικότερα τη δημιουργία, συντήρηση, ανανέωση και λειτουργία της ιστοσελίδας του δήμου».

Οι υπηρεσίες του Δήμου για να γνωστοποιήσουν στους δημότες τα σχέδια του έργου, τους υποδεικνύουν να καταθέσουν αίτηση για να  παραλάβουν τα σχέδια για τα οποία ενδιαφέρονται. Με τον τρόπο αυτό είναι προφανές ότι παράγεται περιττή γραφειοκρατία και δυσάρεστες εντυπώσεις. 

Συμπερασματικά, οι προβλέψεις της νομοθεσίας περί δημοσιότητας των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου κατά την άποψη μας δεν τηρούνται, τα δε χρηματικά ποσά για την ενημέρωση και προβολή που δαπανώνται, όταν η δράση αυτή υλοποιηθεί, θα είναι τουλάχιστον ανεπίκαιρα.    

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Με εκτίμηση

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ    

Βασίλης Καπρινιώτης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Προς ενέργεια

Δήμαρχο Αμαρουσίου, κ. Γεώργιο Πατούλη,  Βασιλ.Σοφίας 9, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ,  [email protected]

Κοινοποίηση

α)  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιου Αμαρουσίου κ. Επαμεινώνδα Γαρδέλη [email protected]

β) Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Καρλαύτη  [email protected]

γ) Δημοτικούς Συμβούλους Αμαρουσίου,  Βασιλ.Σοφίας 9, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ [email protected]

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet