«Ανακύκλωση» δανείων από τον Δήμο Αμαρουσίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

«Ανακύκλωση» δανείων από τον Δήμο Αμαρουσίου

Ο δανεισμός του Δήμου Αμαρουσίου και οι κατά καιρούς προσπάθειες να τεθεί αυτός υπό ένα καθεστώς βιώσιμης εξυπηρέτησης έχει απασχολήσει πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και, ως φαίνεται, θα εξακολουθήσει να το απασχολεί και στο άμεσο μέλλον.

Κάτι αντίστοιχο έγινε και με τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (έγκριση ή μη υποβολή αιτήματος για την υπαγωγή του Δήμου Αμαρουσίου στις διατάξεις του άρ. 81 του ν.4316/2014) κατά την τελευταία συνεδρίαση του Σώματος.

Η διοίκηση πέρασε κατά πλειοψηφία το θέμα, που αφορά, με απλά λόγια, στην αναχρηματοδότηση δύο δανείων του Δήμου μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠ&Δ).

Σπύρος Σταθούλης
Σπύρος Σταθούλης

Από πλευράς διοίκησης, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σπύρος Σταθούλης διαβεβαίωσε ότι θα προκύψουν οφέλη από την αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου, προς την Εθνική Τράπεζα (ύψους 31,575 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο) και την Τράπεζα Πειραιώς (ύψους 14,239 εκατ. ευρώ, που εξυπηρετείται κανονικά), αν και δεν μπόρεσε να δώσει σαφή στοιχεία για τα οφέλη αυτά, καθώς θα εξαρτηθούν από την τελική συμφωνία με το ΤΠ&Δ.

Δεν πείστηκε η μειοψηφία

Πάντως, η μειοψηφία δεν έδειξε να… συμμερίζεται την αισιοδοξία του αντιδημάρχου, ιδιαίτερα καθώς οι εκπρόσωποί της θεώρησαν ότι τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους ήταν ελλιπή για τη λήψη μιας απόφασης (σ.σ. μάλιστα, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Μαρούσι η Πόλη μας, Κώστας Βλάχος, ζήτησε την απόσυρση του θέματος, προκειμένου να επανυποβληθεί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία).

Επί του θέματος έγιναν, μεταξύ άλλων, οι εξής παρεμβάσεις:

Κατερίνα Ψάλτη
Κατερίνα Ψάλτη

Κατερίνα Ψάλτη (Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι): Χαρακτήρισε την αναχρηματοδότηση ως «νέο δάνειο», λέγοντας ότι δεν υπάρχει εικόνα για το συνολικό οφειλόμενο ποσό, ενώ τόνισε ότι δεν έχουν γίνει ξεκάθαροι οι όροι της νέας χρηματοδότησης.

Επίσης, εξέφρασε την απορία γιατί στη νέα ρύθμιση υπάγεται και το δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο εξυπηρετείται κανονικά και μάλιστα έχει χαμηλό επιτόκιο.

Τέλος, η κα Κ. Ψάλτη είπε ότι θα έπρεπε οποιασδήποτε απόφασης να έχει προηγηθεί χρηματο-οικονομική μελέτη, καθώς η απόφαση θα δεσμεύσει τον Δήμο για τα επόμενα 25 έτη, τουλάχιστον.

Μαρία Καρλατήρα
Μαρία Καρλατήρα

Μαρία Καρλατήρα (Λαϊκή Συσπείρωση): Μίλησε για αναχρηματοδότηση με «πρόσκαιρο όφελος», η οποία «μετακυλίει το πρόβλημα στα παιδιά μας». Επίσης, αναφέρθηκε στην πολιτική δεσμεύσεων των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) των Δήμων και στις περικοπές των χρηματοδοτήσεών τους, που έχουν ως αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι τελευταίοι να προσφύγουν στο ΤΠ&Δ.

Η κα Μ. Καρλατήρα ζήτησε το «πάγωμα» όλων των δανείων για όσο διαρκεί η κρίση και τη διαγραφή «των τόκων και των πανωτοκίων».

Δορύλαος Κλαπάκης
Δορύλαος Κλαπάκης

Δορύλαος Κλαπάκης (Για Ένα Νέο Μαρούσι): Ανέφερε ότι, όταν το 2007, ανέλαβε η δημοτική αρχή του δημάρχου Γιώργου Πατούλη είχε αναφερθεί στα δάνεια που βρήκε και «για τα οποία δεν ήξερε πού πήγαν τα χρήματα», αλλά αντί να κάνει έλεγχο, «τα κουκούλωσε, στηρίζοντας την προηγούμενη διοίκηση».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αναχρηματοδότηση γίνεται «για να πάρουν τα λεφτά τους οι ιδιωτικές τράπεζες», σε βάρος των δημοσίων αναγκών. Τέλος, είπε ότι η δημοτική αρχή «πετά το μπαλάκι στην επόμενη διοίκηση και χρεώνει τις επόμενες γενιές, για να κάνει σήμερα το κομμάτι της».

Λευτέρης Μαγιάκης
Λευτέρης Μαγιάκης

Λευτέρης Μαγιάκης (Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι): Αναρωτήθηκε γιατί η διοίκηση δεν προχώρησε πρώτα σε «κούρεμα» των συγκεκριμένων χρεών, όπως γίνεται με τις οφειλές προς ΙΚΑ και Εφορία και μετά να προσφύγει στο ΤΠ&Δ για νέα αναχρηματοδότηση.

Οι όροι της αναχρηματοδότησης θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Από πλευράς διοίκησης, ο κ. Σπ. Σταθούλης τόνισε ότι η συζήτηση γίνεται για την υπαγωγή του Δήμου στη συγκεκριμένη ρύθμιση και μετά, εφόσον υπάρξει συμφωνία με το ΤΠ&Δ, θα οριστικοποιηθούν οι όροι της αναχρηματοδότησης, οι οποίοι και θα έρθουν προς έγκριση στο Σώμα.

Επίσης, υποστήριξε ότι η διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για «κούρεμα» των δανείων θα γίνει «αφού έχουμε πάρει την υπογραφή από το ΤΠ&Δ».

Νώντας Γαρδέλης
Νώντας Γαρδέλης

Παρέμβαση επί του θέματος έκανε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος σημείωσε ότι «ο Δήμος έχει συνέχεια και στα δάνεια». Ο κ. Νώντας Γαρδέλης τόνισε ότι το θέμα της μείωσης των δανείων από πλευράς των ιδιωτικών τραπεζών είναι είναι βαθύτατα πολιτικό και θα πρέπει να το εξετάσει η νέα κυβέρνηση, ενώ πρόσθεσε ότι η δημοτική αρχή προσπαθεί, με κάθε τρόπο, να μειώσει το κόστος των εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε τι αφορούν τα δύο δάνεια του Δήμου

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει τις εξής δύο δανειακές συµβάσεις:

α) Εθνική Τράπεζα

Όπως προκύπτει και από την από 16.2.2015 επιστολή της Εθνικής Τράπεζας προς τον ∆ήµο Αµαρουσίου, το υπόλοιπο της υπ’ αρ. 040/0157988/18.12.2002 δανειακής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 31.574.685,48 πλέον τόκων από 3.4.2013, ενώ οι αναλογούντες τόκοι επί της άνω οφειλής σύµφωνα µε τη συµφωνηθείσα προσωρινή ρύθµιση από 1.5.2015 µέχρι 30.6.2015 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 677.788,89.

Η ανωτέρω δανειακή σύµβαση συνήφθη µε σκοπό την καταβολή αποζηµίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου (υπόθεση Καρέλλα), µε επιτόκιο Euribor εξαµήνου κυµαινόµενο, πλέον εισφοράς 0,60% πλέον περιθωρίου 2,5%.

Η λήξη της δανειακής σύµβασης ήταν στις 30.12.2014, ενώ η συµφωνηθείσα προσωρινή ρύθµιση λήγει στις 30.6.2015.

Για τη λήψη του άνω δανείου ενεγράφη προσηµείωση υποθήκης επί του απαλλοτριωθέντος κτήµατος Καρέλλα για ποσό ευρώ 26.500.000,00.

β) Τράπεζα Πειραιώς

Όπως προκύπτει και από την από 24.2.2015 επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς τον ∆ήµο Αµαρουσίου, το υπόλοιπο της υπ’ αρ. 2095/00002831446 δανειακής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 14.239.903,28 πλέον τόκων.

Η ανωτέρω δανειακή σύµβαση συνήφθη µε σκοπό την αποπληρωµή ποσού δανείου ευρώ 14.000.000,00 στην Τράπεζα Bear Stearns, ποσού δανείου ευρώ 1.500.000,00 στην Εθνική Τράπεζα και ποσού ληξιπρόθεσµων οφειλών ευρώ 3.500.000,00 στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Αµαρουσίου.

Το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης είναι Euribor εξαµήνου κυµαινόµενο, πλέον εισφοράς 0,60% πλέον περιθωρίου 3,5%.

Η λήξη της δανειακής σύµβασης είναι στις 11.09.2024.

Για τη λήψη του άνω δόθηκαν ως εγγυήσεις το 50% των εσόδων από ΤΑΠ και το 12% των εκάστοτε ΚΑΠ.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet