ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Πρόγραμμα για 2014-2019
Πολιτική

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Πρόγραμμα για 2014-2019

Το πρόγραμμα του συνδυασμού ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ που αφορά στην περίοδο 2014-2019 παρουσίασε ο δήμαρχος Αμαρουσίου, επικεφαλής του συνδυασμού, Γιώργος Πατούλης, παρουσία των 82 υποψηφίων του ψηφοδελτίου του για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου, όπως φαίνεται στο ακόλουθο κείμενο.

Γ. Πατούλης: «Βάζουμε πρώτα το Μαρούσι. Με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και συνέπεια λόγων και έργων συνεχίζουμε δημιουργικά το έργο μας σε κάθε γειτονιά. Μαζί και την επόμενη πενταετία 2014-2019 δημιουργούμε μία ακόμη πιο όμορφη, μία ακόμη πιο λειτουργική πόλη, μία Ανθρώπινη Πόλη»

Το πρόγραμμα που αφορά στην περίοδο 2014-2019, υπηρετεί 6 μεγάλες προτεραιότητες:

 • ενίσχυση της διαφάνειας,
 • νέα πολεοδομική στρατηγική με στόχο την ενίσχυση του οικιστικού χαρακτήρα του προαστίου,
 • αναγέννηση των γειτονιών της πόλης,
 • περαιτέρω ενίσχυση κοινωνικών Δομών του Δήμου,
 • διεκδίκηση πόρων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα,
 • αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού πόλης.
8 κατακτήσεις «παρακαταθήκη» για το μέλλον

Παρουσιάζοντας τις κατακτήσεις της περιόδου 2011 – 2014 που αποτελούν εχέγγυο για το πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας, ο κ. Γ. Πατούλης, εστίασε στα εξής σημεία:

 • στην αποτροπή της οικονομικής κατάρρευσης του Δήμου,
 • στην εξασφάλιση από την Πολιτεία πάνω από 50.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και την αποπληρωμή χρεών του παρελθόντος,
 • στη μείωση κατά 20% των δημοτικών τελών κατά τα τελευταία δύο χρόνια, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
 • στη θεσμοθέτηση απαλλαγών και μειώσεων στην καταβολή ανταποδοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,
 • στη μείωση του συνολικού χρέους του Δήμου,
 • στη μείωση του ύψους της δανειακής επιβάρυνσης πληρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τα δάνεια που είχαν συνάψει οι διοικήσεις του χθες,
 • στην αποπληρωμή ενός πίνακα οφειλών προς τρίτους που ξεπερνούσε τα 60.000.000 ευρώ,
 • στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των δημοτικών μας υπηρεσιών παρά το γεγονός ότι η κρατική χρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 70%.
11 νέες προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής

«Στις ισχυρές βάσεις που δημιουργήσαμε τα χρόνια που προηγήθηκαν θέτουμε με αξιοπιστία τις 11 νέες προτεραιότητες όσον αφορά την οικονομική μας πολιτική» ανέφερε ο κ. Γ. Πατούλης, θέτοντας ως κύριους στόχους της νέας οικονομικής δημοτικής πολιτικής για την περίοδο 2014- 2019:

 1. τη διεκδίκηση επιπλέον 35.000.000 ευρώ από την Πολιτεία και το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση νέων έργων και παρεμβάσεων σε κάθε γειτονιά της πόλης,
 2. την περαιτέρω μείωση των ανταποδοτικών τελών για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις του Αμαρουσίου,
 3. την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών του Δήμου μέσα από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων,
 4. την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων στους προϋπολογισμούς του Δήμου, τα οποία θα μετατρέψουμε σε κοινωνικό μέρισμα παροχών και υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας,
 5. την ολοκληρωτική αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους,
 6. την αξιοποίηση των χρημάτων που θα εισπραχθούν από εισφορές σε χρήμα, με την ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης, τα οποία θα διατεθούν για την απαλλοτρίωση ή αγορά ακινήτων που θα μετατραπούν σε ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής,
 7. την αύξηση των εσόδων του Δήμου,
 8. τη βελτίωση της λειτουργίας του δημοτικού μηχανισμού είσπραξης των εσόδων του Δήμου,
 9. την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και τον διαρκή εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση σύγχρονων προγραμμάτων και «εργαλείων» στοχοθεσίας και παρακολούθησης της εφαρμογής των ετησίων οικονομικών στόχων,
 10. την περαιτέρω αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων,
 11. τη θεσμική διεκδίκηση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για μείωση των αντικειμενικών αξιών σε όλον τον Δήμο Αμαρουσίου και ιδιαίτερα σε Πολεοδομικές Ενότητες που κατοικούν οικογένειες με χαμηλό εισόδημα ώστε να μειωθεί με τον τρόπο αυτό η φορολογική επιβάρυνση των συμπολιτών μας.
Στόχοι άμεσης προτεραιότητας

Ως τις βάσεις πάνω στις οποίες χτίζεται μία ανθρώπινη πόλη ως πρώτης προτεραιότητας ο Γιώργος Πατούλης, έθεσε:

1. Την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αμαρουσίου με στόχο:

 • να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης το σύνολο των ακινήτων του Αμαρουσίου,
 • να ενισχυθούν οι χρήσεις κατοικίας,
 • να «θωρακιστούν» με τα αναγκαία έργα υποδομής, όλες τις γειτονιές,
 • να προστατευτεί η πόλη από την εγκατάσταση νέων υπερτοπικών εμπορικών δραστηριοτήτων,
 • να προστατευτούν οι μεγάλοι πνεύμονες πρασίνου της πόλης όπως το δάσος Συγγρού,
 • να προχωρήσουν οι αναπλάσεις που θα αναμορφώσουν τον δημόσιο χώρο στις γειτονιές.

2. Την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οριοθέτηση του ρέματος Αμαρουσίου που βρίσκονται σε τελικό στάδιο ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια:

 • δημιουργία μιας «πράσινης διαδρομής περιπάτου», κατά μήκος του,
 • κατασκευή των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας,
 • ένταξη στο σχέδιο πόλεως τμημάτων περιοχών των Π.Ε. Καρπάθικων – Ηπειρώτικων, Αναβρύτων, τροποποιήσεων των ρυμοτομικών σχεδίων των περιοχών Στούντιο Α, Σωρού – Λάκκας Κόττου, Αγίου Θωμά.

3. Την ολοκλήρωση της ένταξης της Περιοχής Δηλαβέρη στο Σχέδιο Πόλης με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

21 μεγάλες παρεμβάσεις γειτονιάς

1. Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Αμαρουσίου μέσω της δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων. Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις στις Π.Ε Αγίου Θωμά, Παραδείσου και Πολυδρόσου προϋπολογισμού 5.700.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

2. Έργα για την «αντιπλημμυρική θωράκιση» της πόλης

 • έγκριση μελετών που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία των Π.Ε Ψαλίδι, Νέα Λέσβος, Ανάβρυτα, Κοκκινιά, Πολύδροσο, Άγιος Θωμάς, Στούντιο Ά, Σωρός, Νέο Μαρούσι,
 • κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε τρεις αρχικά γειτονιές του Δήμου:
 1. στην Π.Ε. Στούντιο Α, προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ,
 2.  στην Π.Ε. Ψαλίδι, προϋπολογισμού 726.000 ευρώ,
 3. στην Π.Ε. Νέα Λέσβος, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ,
 • σχέδιο διεκδίκησης για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου δικτύου όμβριων υδάτων και στις υπόλοιπες γειτονιές της πόλης.

3. Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ευτέρπης στον ΗΣΑΠ με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης, δυναμικότητας 250 θέσεων.

4. Ανάπλαση του Κ.Χ. 9760 και της γύρω περιοχής στην Π.Ε Σωρού με τη δημιουργία ελεύθερου δημόσιου χώρου αναψυχής και πρασίνου, χώρων υπαίθριας άθλησης, γηπέδου βόλεϊ, προϋπολογισμού 2.436.871 ευρώ.

5. Ανάπλαση πλατείας Ηρώων σε συνδυασμό με την ανάπλαση του οικοπέδου επί της λεωφ, Κηφισίας και Β. Σοφίας και την τοποθέτηση μίας ακόμη πεζογέφυρας που θα συνδέει την πλευρά που βρίσκεται η πλατεία με το Κτήμα Συγγρού.

6. Κατασκευή ενός νέου βιοκλιματικού παιδικού σταθμού στο Ψαλίδι, δυναμικότητας 64 παιδιών.

7. Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης» με δυνατότητα διεξαγωγής εθνικών αγώνων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, κερκίδες 1.500 ατόμων και 135 υπόγειες θέσεις στάθμευσης.

8. Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Κτήμα Καρέλλα στην Π.Ε Αναβρύτων. Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 2.500.000 ευρώ.

9. Δημιουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων επί της οδού Ειρήνης στην Π.Ε. Νέο Μαρούσι.

10. Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος για τη στέγαση του 8ου – 9ου Γυμνασίου Λυκείου Αγίας Φιλοθέης δυναμικότητας 360 μαθητών, καθώς και ενός κλειστού γυμναστηρίου που θα μπορεί να λειτουργεί κι ανεξάρτητα από το σχολείο, καλύπτοντας τις ανάγκες των αθλητικών σωματείων της πόλης.

11. Νέα σχολικά κτήρια στην Π.Ε. Αγίου Θωμά.

12. Νέα σχολικά κτήρια στις Π.Ε. Αναβρύτων και Κοκκινιάς.

13. Τοποθέτηση δύο ακόμη πεζογεφυρών, η πρώτη, που θα είναι διαδημοτική, στο ύψος του «ΥΓΕΙΑ», επί της Λ. Κηφισίας και η δεύτερη, στη συμβολή των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Λ. Κηφισίας.

14. Δημιουργία πρότυπης μονάδας ημερήσιας φροντίδας για άτομα νοητικής στέρησης με χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος.

15. Δημιουργία ενός ασφαλούς και πιστοποιημένου δικτύου παιδικών χαρών σε όλο το Μαρούσι.

16. Πράσινα δώματα σε 7ο Γυμνάσιο και 15ο Δημοτικό Σχολείο.

17. Πράσινα δώματα κι άλλες ενεργειακές παρεμβάσεις στα παρακάτω δημοτικά κτήρια και σχολεία της πόλης: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 8ο Λύκειο Αμαρουσίου, Παιδικός Σταθμός Ο.Τ. 580, Κεντρικό Κτήριο Κ.Α.Π.Η, 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Παιδικός Σταθμός Χλόης και Μελισσίων, δημαρχείο Αμαρουσίου.

18. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω προγράμματος «Εξοικονομώ» για σταδιακή αντικατάσταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής φωτιστικής ισχύος.

19. Προώθηση καθαριότητας και αισθητικής αναβάθμισης της εικόνας της πόλης.

20. Εργασίες διαμόρφωσης οδών.

21. Δημιουργία στην Π.Ε. Αγίου Θωμά σε ακίνητο του Δήμου γηπέδου baseball, γηπέδου ποδοσφαίρου 7×7, με υπόγειο parking 80 θέσεων, κλειστό θέατρο χωρητικότητας 300 θεατών καθώς και πισίνα προπονήσεων στην ταράτσα του κτηρίου.

3 + 2 διεκδικήσεις
 1. Από την κεντρική εξουσία την έναρξη κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό.
 2. Από το υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ να περάσει άμεσα στην κυριότητα του Δήμου, το κτήριο της Κεραμικής επί τη Λεωφ. Κηφισίας.
 3. Για ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων του Αμαρουσίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.
 4. Σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ, για δημιουργία πράσινων ηχοπετασμάτων, με ψηλά δέντρα, κατά μήκος του δικτύου του ΗΣΑΠ που διέρχεται από πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης.
 5. Για μείωση των αντικειμενικών αξιών σε όλον τον Δήμο Αμαρουσίου και ιδιαίτερα σε Πολεοδομικές Ενότητες όπου κατοικούν οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, όπως η Π.Ε. Εργατικών Κατοικιών, ώστε να μειωθεί με τον τρόπο αυτό, η φορολογική επιβάρυνση των συμπολιτών μας.

Κλείνοντας την παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμού «Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη» για την περίοδο 2014-2019, ο κ. Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Το πρόγραμμά που σήμερα παρουσιάζουμε είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Αποτελεί μαζί με το έργο που έχει ήδη γίνει στο Μαρούσι τα τελευταία 7,5 χρόνια, τη δική μας απάντηση αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας στις δυσκολίες της εποχής, στη γκρίνια και στη μιζέρια των αντιπάλων μας. Εμείς ως παράταξη απαντάμε δημιουργικά στις ανάγκες της πόλης και των συμπολιτών μας. Το έργο μας σε όλη την πόλη, σε κάθε γειτονιά της, αναδεικνύει τη συνέπεια των λόγων με τις πράξεις μας. Με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, θα κάνουμε πράξη και το νέο μας πρόγραμμα. Θα βάλουμε πρώτα το Μαρούσι, θα δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια πόλη ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο λειτουργική. Μια ανθρώπινη πόλη».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet