Λ. Μαγιάκης: «Θα εργαστούμε για την κοινωνική συνοχή στην πόλη»
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Λ. Μαγιάκης: «Θα εργαστούμε για την κοινωνική συνοχή στην πόλη»

Αναφορικά με την απόφαση του συνδυασμού ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ για το Μαρούσι να στηρίξει την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου τοποθετήθηκε ο επικεφαλής του συνδυασμού Λευτέρης Μαγιάκης, κατά τη διάρκεια των δημαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Λ. Μαγιάκης δήλωσε ότι τα μέλη του συνδυασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο σέβονται τις επιλογές προσώπων των άλλων παρατάξεων και το ίδιο ζητούν και από τη διοίκηση. Ζήτησε από τους εκλεγέντες στα θεσμικά όργανα του Δήμου να δώσουν, μεταξύ άλλων, δημοκρατικό χαρακτήρα στο έργο τους και να φροντίσει η διοίκηση οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας να έχουν χώρο μέσα στο δημαρχείο, να προβάλλονται στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να εκπροσωπούνται στα Διοικητικά Συμβούλια των Ανωνύμων Εταιρειών του Δήμου.

Λευτέρης Μαγιάκης: Δηλώνουμε ότι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας διαφορές και σε αντίθεση 
με διχαστικές λογικές και αναφορές σε «υγιείς» κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, 
θα εργαστούμε για την κοινωνική συνοχή στην πόλη μας..."

Επεσήμανε δε, ότι η συμφωνία του συνδυασμού με την επιλογή των προσώπων δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως συναίνεση στην πολιτική της διοίκησης του δημάρχου Γιώργου Πατούλη, καθώς με αυτήν υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές και κατηγόρησε τη διοίκηση Πατούλη για τυφλή υποταγή και χλιαρή αντίδραση, εν αντιθέσει με τον συνδυασμό του που θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μία στάση διεκδίκησης.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του κ. Λ. Μαγιάκη στις δημαιρεσίες του Δημοτικού Συμβουλίου: 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μετά την ορκωμοσία της προηγούμενης εβδομάδας καλούμαστε σήμερα να εκλέξουμε το προεδρείο του Δ.Σ., τα θεσμικά όργανα λειτουργίας του Δήμου και τους εκπροσώπους μας στην ΠΕΔΑ.

Προσερχόμαστε στη σημερινή συνεδρίαση με την απόφαση να συμμετέχουμε σε αυτά και με την επιλογή, σύμφωνα και με προεκλογική μας δέσμευση, για αναλογική αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Η συμμετοχή μας στα θεσμικά όργανα του Δήμου θα μας δώσει τη δυνατότητα να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τις προεκλογικές, προγραμματικές μας δεσμεύσεις τηρώντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους πολίτες που μας ψήφισαν και μας κατέταξαν στη θέση της μείζονος μειοψηφίας.

Θα σεβαστούμε τις επιλογές προσώπων των άλλων παρατάξεων τόσο της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας και το ίδιο ζητάμε και από τη διοίκηση.

Καλούμε τους συναδέλφους /ισσες που θα εκλεγούν στα θεσμικά όργανα του Δήμου να δώσουν ουσιαστικό, δημοκρατικό, αποτελεσματικό και όχι γραφειοκρατικό-διεκπεραιωτικό χαρακτήρα στη λειτουργία τους.

Ειδικότερα το προεδρείο του Δ.Σ. θα πρέπει να φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία του, την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων σε σημαντικά θέματα, την αποφυγή εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διατηρεί την ευθύνη να μεριμνήσει για την εφαρμογή του νόμου σε ό,τι αφορά την εύρεση χώρου εγκατάστασης εντός του δημαρχείου και τη γραμματειακή υποστήριξη των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Η διοίκηση θα πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα, ώστε οι απόψεις των παρατάξεων της μειοψηφίας να προβάλλονται στον δικτυακό τόπο του Δήμου.

Οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας να συμμετέχουν στα Δ.Σ. των Α.Ε. του Δήμου.

Τα αιτήματα αυτά δεν είναι καινούργια. Διατυπώθηκαν και στην προηγούμενη περίοδο και δεν ικανοποιήθηκαν.

Η διοίκηση δεν έχει κανένα λόγο να μην τα ικανοποιήσει, αφενός γιατί όπως ισχυρίζεται αισθάνεται πολύ ισχυρή, αφετέρου διότι σύμφωνα με πάγια δημοκρατική παραδοχή ο Δήμος διοικείται μεν από τη διοίκηση, ανήκει όμως σε όλους τους δημότες ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.

Η συμφωνία μας στην επιλογή των προσώπων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως συναίνεση στην πολιτική της διοίκησης με την οποία μας χωρίζουν σημαντικότατες διαφορές.

Σε αντίθεση με το success story της διοίκησης που προβάλλεται σε κάθε ευκαιρία, και την προσπάθεια που γίνεται να προβληθεί το Μαρούσι σαν όαση, εμείς γνωρίζουμε ότι θα έρθουμε αντιμέτωποι με τη χειρότερη, από κάθε άποψη, μεταπολιτευτικά κατάσταση της Αυτοδιοίκησης.

Ο μνημονιακός ολετήρας, ο γραφειοκρατικός και ισοπεδωτικός χαρακτήρας του «Καλλικράτη», η ελαχιστοποίηση των πόρων, η ανυπαρξία εθνικού και περιφερειακού επενδυτικού προγραμματισμού, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και οι «μεσοπρόθεσμες δεσμεύσεις» για απολύσεις, συνδυασμένα με τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, συνθέτουν τη ζοφερή καθημερινή πραγματικότητα της χώρας και των τοπικών κοινωνιών.

Εκτός από τις περικοπές κατά 60% των ΚΑΠ, οι δήμοι αδυνατούν να επιτελέσουν και τη στοιχειώδη αναπτυξιακή λειτουργία, αποστερημένοι πλήρως από αναπτυξιακούς πόρους (το ΠΔΕ για τους δήμους και η ΣΑΤΑ, από 1,2 δισ. ευρώ το 2009, εξανεμίστηκε σε μόλις 180.000 ευρώ το 2014), χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού και με τον βρόγχο του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας» και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών να ακυρώνει κάθε περιθώριο αυτόνομης δράσης.

Γνωρίζουμε ότι η Τ.Α. δεν νομοθετεί και ότι καλείται να εφαρμόσει τους νόμους.

Έχει όμως το απαράγραπτο δικαίωμα και την υποχρέωση, ως η εγγύτερη και αμεσότερη λαϊκή εκπροσώπηση, να αγωνιστεί μαζί με τους πολίτες για την αντικατάσταση των νόμων αν αυτοί δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους.

Αντί της τυφλής υποταγής ή της χλιαρής αντίδρασης που βιώσαμε μέχρι σήμερα από τη διοίκηση Πατούλη και τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, εμείς θα συμβάλουμε για να διαμορφώσουμε μία στάση διεκδίκησης, σύγκρουσης με τις ακραία νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές, όχι για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών υπολογισμών και συμφερόντων, αλλά λόγω της επείγουσας ανάγκης υπεράσπισης της κοινωνίας απέναντι στην ανθρωπιστική καταστροφή, διασφάλισης των δημόσιων αγαθών, του δημόσιου συμφέροντος και του δημόσιου χώρου από τη fast track εκποίηση που μεθοδεύεται από την κυβέρνηση με την καθοδήγηση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και του Φούχτελ.

Σεβόμαστε τη λαϊκή ετυμηγορία που ανέδειξε τον κ. δήμαρχο και τη δημοτική αρχή από την πρώτη Κυριακή.

Ταυτόχρονα όμως σεβόμαστε και τους πολίτες που μας έδωσαν την εντολή να ασκήσουμε αντιπολίτευση και να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα της πόλης και τα δικά τους σύμφωνα με τις δικές μας αρχές και πρόγραμμα μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και το ξεπέρασμα της απάθειας, της απαισιοδοξίας και του φόβου θα αποτελέσουν προτεραιότητά μας.

Δηλώνουμε πως ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας διαφορές και σε αντίθεση με διχαστικές λογικές και αναφορές σε «υγιείς» κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, θα εργαστούμε για την κοινωνική συνοχή στην πόλη μας, για ένα Μαρούσι δημοκρατικό, αντιφασιστικό, περιβαλλοντικά ευαίσθητο, της ήπιας οικιστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, κέντρο της κεραμικής τέχνης, του αθλητισμού και των νέων τεχνολογιών.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία για τη νεολαία ώστε να μην πάει χαμένη μία γενιά λόγω της ανεργίας και της κρίσης.

Ευχόμαστε σε όλους και σε όλες καλή δύναμη για να υπηρετήσουν την πόλη από εκεί που τους έταξε ο Μαρουσιώτικος λαός.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet