Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 4 Απριλίου
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 4 Απριλίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 4 Απριλίου 2017, στις 18:30, στο δημαρχείο της πόλης (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ για Ζαγκότση Άγγελο του Δημητρίου.
 2. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υπόθεση: Διονέλλης Χαράλαμπος).
 3. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης οικ. τάφου (υποθ. Ζαριφοπούλου Χρυσούλα).
 4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υποθ. Παπαχαραλάμπους Αφροδίτη).
 5. Μη επαναβεβαίωση οφειλής από παράβαση ΚΟΚ (υπόθεση: ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ)
 6. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του υπουργείου Εσωτερικών της Γ΄ κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
 7. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο αφορά σε εξόφληση του έτους 2016.
 8. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου ως έναντι για το διάστημα από 01/01/2017-24/03/2017.
 9. Διόρθωση της με αριθ. 429/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 10. Συμπλήρωση της με αριθ. 329/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.
 11. Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (N.4412/2016).
 12. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων Περιοχής Ν. Λέσβου Δήμου Αμαρουσίου».
 13. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Αμαρουσίου».
 14. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου: «Ανακαίνιση – Επισκευή ηλεκτροφωτισμού γηπέδων, λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων και κτηρίων».
 15. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Ηλεκτροφωτισμός βασικής οδικής αρτηρίας – Δημιουργία ασφαλών οδεύσεων».
 16. Απόφαση ματαίωσης ή μη της διάλυσης της σύμβασης του έργου «Απορροή Ομβρίων Υδάτων Περιοχής Στουντίου Α» και κατάθεση: 1. Της απόφασης της Επιτροπής του Άρθρου 63 του Ν.3669/2008 για την έρευνα του βάσιμου των απαιτήσεων του αναδόχου και την εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών όσον αφορά στο Έργο, 2. Της γραπτής αποδοχής του αναδόχου.
 17. Απόφαση ματαίωσης ή μη της διάλυσης της σύμβασης του έργου «Δίκτυο Αγωγών Ομβρίων Περιοχής Ψαλιδίου» και κατάθεση: 1. Της απόφασης της Επιτροπής του Άρθρου 63 του Ν.3669/2008 για την έρευνα του βάσιμου των απαιτήσεων του αναδόχου και την εκτίμηση του ύψους των θετικών ζημιών όσον αφορά στο Έργο, 2. Της γραπτής αποδοχής του αναδόχου.
 18. Έγκριση ή μη διαγωνισμού για εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου, για τη στέγαση Εκπαιδευτικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου.
 19. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στην «Αστική Αρχή» με την Επωνυμία «Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα Αθηνών» (North AthensPartnership) για τη συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», και Υποβολής πρότασης (Φάκελο Υποψηφιότητας) στο πλαίσιο της από 24/02/2017 (Ορθή Επανάληψη 01/03/2017) (Α.Π.: 715, κωδικό ΑΤΤ050) Πρόσκλησης, στις «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.
 20. Έγκριση Υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Urban Innovative Actions».
 21. Έγκριση ή μη τιμής εκκίνησης πλειοδοτικής Δημοπρασίας Περιπτέρων.
 22. Aνάκληση της υπ΄ αριθμ. 318/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.
 23. Έγκριση ή μη συμφώνου συνεργασίας για την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο.
 24. Έγκριση ή μη παραχώρησης άνευ τιμήματος-ατελώς τμήματος στην οδό Ερμού 27 στο κέντρο Αμαρουσίου στο ύψος της ALPHA BANK στον Σύλλογο «Αμαρυσία Εστία» για έκθεση χειροτεχνιών του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αμαρουσίου.
 25. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου.
 26. Τροποποίηση ή μη της υπ΄ αριθμ. 47/2017 Α.Δ.Σ. για παράταση του χρόνου ταφής.
 27. Έγκριση ή μη αμοιβής χειρισμού υπόθεσης λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.
 28. Λήψη Απόφασης για τον Ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για τον διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 29. Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 13/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την συμπλήρωση της τιμολογιακής πολιτικής των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση.
 30. Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου» (ΔΕΑΔΑ) και ανάληψη από το Δήμο Αμαρουσίου απαιτήσεών της και υποχρεώσεων.
 31. Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 25/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Χορήγηση ή μη μεταβίβασης άδειας δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) (νέα θέση, λόγω έργων, επί των οδών Β. Όλγας και τέρμα 28ης Οκτωβρίου, πλατεία Γαρδέλη), στο Μαρούσι στον κο Ιωάννη Δημητρακόπουλο του Νικολάου».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet