Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/6
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/6

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου την Τρίτη 10 Ιουνίου, στις 19:00, στο δημαρχείο, Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα, για τα ακόλουθα θέματα:

 1. Γ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
 2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομκού έτους 2014.
 3. Επιβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.
 4. Αποδοχή ή μη της με αριθ. 32/2014 απόφασης της ΔΕΠΑ σχετικής με την απόδοσης μέρους ποσού, Δ΄ Δόση 2014, από τον φόρο των Ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές.
 5. Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/01/2013 έως 30/04/2013 και από 01/01/2014 έως 30/04/2014.
 6. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – ΟΚΟΙΠΑΔΑ»
 7. Επαναφορά των διατάξεων του νόμου 3801/2009 με το άρθρο 51, ν.4257/2014 περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών προς τον Δήμο.
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Μετόχου «ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».
 9. Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου «ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΘΜΟΝΟ ΑKIΝΗΤΩΝ A.E. ΟΤΑ».
 10. Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου».
 11. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση οριστικής μελέτης για την Πράξη “Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Αμαρουσίου”». Εκπόνηση στατικής μελέτης – οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής που θα περιλαμβάνει αναλυτικά ποσότητες και προϋπολογισμού για την κατασκευή του πράσινου δώματος, για την αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, BEMS και τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων στο κτήριο επί της οδού Βασ. Σοφίας και Μόσχα (Δημαρχείο).
 12. Έγκριση διενέργειας εργασιών συντήρησης, υποστήριξης, και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού.
 13. Έγκριση ή μη διενέργειας επείγουσας προμήθειας μηχανικών σαρώθρων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες οδοκαθαρισμού στον Δήμο Αμαρουσίου.
 14. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ανάδοχο του καθαρισμού και της αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας στον Δήμο Αμαρουσίου.
 15. Παράταση συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση του Ανατολικού Αμαρουσίου με το Διοικητικό Κέντρο του Δήμου».
 17. Ορισμός υπαλλήλων για σύσταση επιτροπής καταλληλότητας κτηρίων.
 18. Έγκριση ή μη σύναψης με τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σύμβασης για τη μίσθωση του χώρου, ιδιοκτησίας της, στην πλατεία Ευτέρπης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση & Εκμετάλλευση Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο – πλατεία Ευτέρπης – του Δήμου Αμαρουσίου».
 19. Ανάληψη από τον Δήμο Αμαρουσίου των οφειλών της ΔΕΑΔΑ προς το ΙΚΑ.
 20. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων.
 21. Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη των Αγίων Αναργύρων στις 30/06 & 01/07/2014.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet