Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. Αμαρουσίου στις 11/12
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. Αμαρουσίου στις 11/12

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, στις 17:30, στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Το Σώμα συγκαλείται εκτάκτως, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση προς τα μέλη του, λόγω «της προσεγγίσεως της περιόδου των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των υπαλληλικών αδειών, επισήµων αργιών και των χρονικών ορίων εγκρίσεως των αποφάσεων από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής και προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου».

Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί η επικύρωση πρακτικών της 9ης και 10ης συνεδρίασης έτους 2014, ενώ στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. 4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου» οικονοµικού έτους 2014.
  2. 8η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2014.
  3. Έγκριση της υπ΄ αρ. 68/2014 απόφασης «ΟΚΟΙΠΑ∆Α».
  4. Συµπλήρωση της µε αρ. 303/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην «Έγκριση ή µη της δωρεάν παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης ακινήτων του ∆ήμου Αμαρουσίου προς την “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”».
  5. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων.
  6. Απόδοση ποσού στη «Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράµµατος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο για το Γ΄ τετράµηνο 2014 (Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2014).
  7. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2014, των Α΄/βάθµιων και Β΄/βάθµιων σχολείων (∆΄ Κατανοµή).
  8. Έγκριση ή µη εκµίσθωσης τµήµατος του Ο.Τ. 5 και καθορισµός αριθµού παραστάσεων για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet