Συνεδριάζει την Τετάρτη 2/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει την Τετάρτη 2/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή µη της υπ΄αριθµ. 572/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: «Αναπροσαρµογή ή µη τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων, οδοστρώµατος, υπεδάφους και λοιπών καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2021».
 2. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 573/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: «Λήψη απόφασης για την αναπροσαρµογή ή µη των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού έτους 2021».
 3. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 574/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: «Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων έτους 2021».
 4. Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήµα από τους 602/2019 και 367/2020 χρηµατικούς καταλόγους.
 5. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΑ’ κατανοµής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ΝΠΔΔ «Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήµου Αµαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑ∆Α)».
 6. Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης.
 7. Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης.
 8. Έγκριση ή µη «Παραχώρησης προαύλιου χώρου του 7ου Γυµνασίου Αµαρουσίου, στον Αθλητικό Όµιλο “Τριφυλλιακός Πολυδρόσου Αµαρουσίου”».
 9. Γνωµοδότηση ή µη για µεταβολές σχολικών µονάδων Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Αµαρουσίου, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 10. Γνωµοδότηση ή µη για µεταβολές σχολικών µονάδων Β/βάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Αµαρουσίου, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 11. Μεταφορά ή µη του 18ου Νηπιαγωγείου Αµαρουσίου στις νέες κτηριακές του εγκαταστάσεις, επί των οδών Ίωνος Δραγούµη 14 και Ανδρέα Συγγρού.
 12. Δράσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αµαρουσίου 2020.
 13. Έγκριση ή µη αντικατάστασης µέλους Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου της υπ’ αρ. 332/2019 Απόφασης Δηµοτικού Συµβουλίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και διόρθωσης του τίτλου του υπό παραλαβή έργου.
 14. Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ».
 15. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και Προµηθειών του N.4412/2016.
 16. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συµβάσεων προµηθειών του Ν.4412/2016.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών του Ν.4412/2016.
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών/εξοπλισµού και υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήµου Αµαρουσίου (Ν. 4412/2016).
 19. Αποδοχή ή µη προτάσεων για δωρεά µελετών άνευ ανταλλάγµατος για την πράξη «Στατική ενίσχυση του δηµοτικού παιδικού γυµναστηρίου “Σπύρος Λούης”».
 20. Έγκριση ή µη υπογραφής της παράτασης της από 30/12/2016 σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριµένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα».
 21. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 61/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Συµπλήρωση-τροποποίηση της Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπως αυτή εγκρίθηκε µε α) µε το από 14/9/1995 Π.∆. (ΦΕΚ 727 ∆/1995) και β) την 31174/Π-873/4/10/1993 Απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 1326 ∆/1993) αναφορικά µε το Μέγιστο Ύψος κτιρίων στη περιοχή Παλαιό Ψαλίδι Αµαρουσίου».
 22. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 62/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήµου Αµαρουσίου».
 23. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 63/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Καθορισµός των Τελών και ∆ικαιωµάτων ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου για το οικονοµικό έτος 2021.».
 24. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 64/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένων κτιστών ατοµικών οστεοθηκών».
 25. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 68/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Υψηλάντου αρ. 25 στην πολεοδοµική ενότητα Ν. Τέρµα-Αµαρουσίου (υπόθεση κ. Λ****ΚΗ Κ*****ΟΥ)».
 26. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 69/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του Δήµου Αμαρουσίου σε σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) για την περισυλλογή των εγκαταλειµµένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήµου».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet