Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης στις 29 Αυγούστου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης στις 29 Αυγούστου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 στις 19:30 στο δημαρχείο της πόλης (Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Χωροθέτηση νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου και Κέντρου Αποτέφρωσης.
 2. Απευθείας αγορά ακινήτου για τη διάνοιξη της οδού Βουλγαροκτόνου.
 3. Σύσταση θέσεων για την κατάταξη προσωπικού σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων.
 4. Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου.
 5. Έγκριση προγράμματος χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου για την αθλητική περίοδο 2018-2019.
 6. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 20/2018 μελέτης με τίτλο «Εξωραϊσμός Διαδημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης»
 7. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Οικ. Έτους 2018.
 8. Επανεξέταση της υπ΄ αριθ. 28703/30-11-2017, προσφυγής των Β. Καραβάκου, Μ. Χαρίση και Δ. Ρεντζη, σύμφωνα με την περιεχόμενη στο υπ΄ αριθ. 4/2-5-2018, πρακτικό (θέμα 4), απόφαση της Επιτροπής του άρ. 152 Ν. 3463/2006.
 9. Επιχορήγηση Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
 10. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης, στη συνάντηση εργασίας του προγράμματος ACTIVAGE HORIZON 2020, στην Πάρμα της Ιταλίας.
 11. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων άνω των 15 τ.μ. έτους 2018.
 12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας HELLAS CAPITAL LEASING A.E. από τον χρηματικό κατάλογο του Δήμου Μεταμόρφωσης αριθ. 60/22-12-2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσης αυτής στην εταιρεία SIRENT ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
 13. Ορισμός των διαχειριστών για την υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Internet Banking με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.
 14. Επιστροφή χρημάτων σε πρώην εργαζόμενη του Δήμου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 15. Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής.
 16. Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 17. Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με δίμηνες συμβάσεις, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 18. Ηλεκτρονικά μητρώα υπαλλήλων για ΔΑΥΚ.
 19. Έγκριση συμμετοχής του δημάρχου Μιλτιάδη Ι. Καρπέτα στην 8η συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, στη Χερσόνησο Κρήτης.
 20. Ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμιση της εγκατεστημένης εφαρμογής διαχείρισης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet