Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 στις 19:00 στο δημαρχείο Μεταμόρφωσης (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2019.
 2. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 3. Καθορισμός τελών διαφήμισης έτους 2020.
 4. Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, έτους 2020.
 5. Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού, για το έτος 2020.
 6. Καθορισμός δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020.
 7. Καθορισμός τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου, για το έτος 2020.
 8. Καθορισμός τέλους σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων 2020.
 9. Καθορισμός του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2020.
 10. Παραίτηση από ένδικα μέσα για την με αριθμό 1761/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 11. Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την ένταξη της Πράξης «Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Μεταμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5035553 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»(από αναβολή).
 12. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
 13. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών.
 14. Έγκριση λίστας δικαιούχων δωροεπιταγών Χριστουγέννων 2019.
 15. Επιχορήγηση σε Πολιτιστικό Σύλλογο.
 16. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών σχετικά με την ανανέωση λογισμικού εφαρμογών AceERPeCM της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 17. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών σχετικά με την ανανέωση της υπηρεσίας openABEKT από το ΕΚΤ/ΕΙΕ για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
 18. Έγκριση μελέτης και επιλογής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση δικτύου και φρεατίων απορροής ομβρίων».
 19. Έγκριση μελέτης και επιλογής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση δικτύου ακαθάρτων – συνδέσεις».

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet