Γιατρό για παροχή φροντίδας στα μέλη των ΚΑΠΗ ζητεί ο Δήμος Νέας Ιωνίας
Κοινωνία

Γιατρό για παροχή φροντίδας στα μέλη των ΚΑΠΗ ζητεί ο Δήμος Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν Π.Ε. Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικής Φροντίδας στα μέλη των ΚΑΠΗ» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.

Ειδικότερα, θα προτιμηθούν κατά σειρά:

  1. Π.Ε. ιατρός παθολόγος
  2. Π.Ε. ιατρός καρδιολόγος
  3. Π.Ε. ιατρός ψυχίατρος

Για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου της αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
  • Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
  • Απαραίτητη βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet