Νέα Ιωνία: Προσλήψεις 11 εργαζομένων για τις ανάγκες της δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι
Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Προσλήψεις 11 εργαζομένων για τις ανάγκες της δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής επανα-ανακοινώνει (λόγω μη κατάθεσης έγκυρων αιτήσεων, μη επαρκούς αριθμού αιτήσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων) την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΚωδικόςθέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκειασύμβασηςΑριθμόςΑτόμων
105Δημοτική ΚατασκήνωσηΝέας Ιωνίαςστο ΑλεποχώριΝέα Ιωνία ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑπό  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως15-8-20222
108Δημοτική ΚατασκήνωσηΝέας Ιωνίαςστο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣΑπό  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως15-8-20221
109Δημοτική ΚατασκήνωσηΝέας Ιωνίαςστο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣΑπό  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως15-8-20221
111Δημοτική ΚατασκήνωσηΝέας Ιωνίαςστο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣΑπό  15-6-2022 έως15-8-20221
114Δημοτική ΚατασκήνωσηΝέας Ιωνίαςστο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙΔΕΣ/ΡΙΣΣΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙΑπό  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως15-8-20224
116Δημοτική ΚατασκήνωσηΝέας Ιωνίαςστο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΑπό  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως15-8-20222

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (ΦΕΚ 4011/18.09.2020 τεύχος Β’) “Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ή με ηλεκτρονικό τρόπο (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf), απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: [email protected] (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, ενώ στην περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την ημερομηνία παραλαβής του με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf).

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi
Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες από 26/6/2022 έως και την 30/6/2022.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet