Δήμος Ν. Ιωνίας: Η κουλτούρα της ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων δεν επιβάλλεται, διαμορφώνεται…
Print Friendly, PDF & Email
Ποιότητα Ζωής

Δήμος Ν. Ιωνίας: Η κουλτούρα της ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων δεν επιβάλλεται, διαμορφώνεται…

Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί μία από τις μεγάλες «πληγές» της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και οικονομίας. Η πρόσφατη διαμάχη και ανταλλαγή «θερμών» ανακοινώσεων μεταξύ των υποψηφίων περιφερειαρχών Αττικής για το θέμα αποτυπώνει μία από τις πλευρές του προβλήματος.

Τι γίνεται, όμως, σε επίπεδο Δήμων; Ποιες δράσεις αναλαμβάνουν για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων τους, πόσο το θεσμικό πλαίσιο τους βοηθά ή τους εμποδίζει στο έργο τους και ποιο είναι το μήνυμα που θέλουν να στείλουν στους δημότες τους ώστε να περάσουμε πραγματικά σε μια άλλη εποχή σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα απορρίμματά μας;

Το ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ έθεσε τα συγκεκριμένα ερωτήματα στους 12 Δήμους του Βορείου Τομέα Αττικής που καλύπτει ειδησεογραφικά, ανοίγοντας τον Φάκελο «Διαχείριση Απορριμμάτων… Εν Δήμω», και παρουσιάζει τις απαντήσεις που μας έδωσαν.

Χρήστος Κανλής, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Ν. Ιωνίας

Ποιες συγκεκριμένες δράσεις έχει αναλάβει ο Δήμος Νέα Ιωνίας για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων του;

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, η διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου μας θεσμοθέτησε το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος, με στόχο τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης κυρίως στα παιδιά. Είναι μια εκδήλωση που κάθε χρόνο πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των δημοτών.

Νέοι κάδοι στη Ν. Ιωνία

Εδώ και λίγο καιρό ο Δήμος Nέας Ιωνίας, αφού προηγήθηκε ενημέρωση των κατοίκων πόρτα-πόρτα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, έφερε στην πόλη μας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αλσούπολης, τους πρώτους καφέ κάδους, προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα της κομποστοποίησης των βιοααποβλήτων της πόλης. Μέσα σε αυτούς τους κάδους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ρίχνουν τα υπολείμματα των τροφίμων, προκειμένου αυτά να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται ως κόμποστ.

Ο στόλος καθαριότητας του Δήμου Ν. Ιωνίας

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία, η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία, που λέγεται κομπόστ, επιστέφει πάλι στη γη και την εμπλουτίζει, κλείνοντας αρμονικά και με ασφάλεια τον οικολογικό κύκλο ζωής των οργανικών υλικών, καλύτερα από κάθε άλλη τεχνολογία. Έτσι, η διαχείριση των οργανικών υλικών με κομποστοποίηση είναι στην «καρδιά» του ορισμού της αειφορίας. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης και μείωσης των απορριμμάτων προς ταφή. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.

Ειδικό απορριμματοφόρο του Δήμου περνά και αδειάζει μόνο τους καφέ κάδους από τα βιοαπόβλητα, ενώ στη συνέχεια το υλικό οδηγείται στη Μονάδα Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), με σκοπό να γίνει εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας (κόμποστ). Το κομπόστ θα πιστοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί στα πάρκα της πόλης, έτσι ώστε να αυξηθεί η γονιμότητα του εδάφους και να μειωθούν και οι δαπάνες σε εδαφοβελτιωτικά.

Επιπροσθέτως, σε λίγες ημέρες εγκαθίσταται δίκτυο βιθυζόμενων κάδων, με σταδιακή συμπίεση, ώστε να μειωθούν τα δρομολόγια αποκομιδής, καθώς ένα σύστημα τέτοιων κάδων αντιστοιχεί σε έξι συμβατικούς κάδους, με το πλεονέκτημα της υπόγειας αποθήκευσης.

Επίσης υλοποιούνται  τα παρακάτω προγράμματα ανακύκλωσης:

  • Ανακύκλωση Συσκευασιών
  • Ανακύκλωση Γυαλιού
  • Ανακύκλωση Κλαδιών
  • Ανακύκλωση Τηγανελαίων
  • Ανακύκλωση Ελαίων Συνεργείου
  • Ανακύκλωση Ελαστικών
  • Ανακύκλωση Παλαιών Πράσινων Κάδων
  • Ανακύκλωση Μπαταριών  και Λαμπτήρων
  • Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών
  • Απόσυρση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων

Σε ποια σημεία της πολιτικής του Δήμου στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων το θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί ανασταλτικά και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει άμεσα να αλλάξει;

Η χώρα μας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης, που ενώ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε καλό δρόμο, έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ώστε να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, με βάση συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης.

Για παράδειγμα, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα σε υποδομές επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων. Δυστυχώς η οικονομική κρίση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη χρηματοδότηση ανάπτυξης και προώθησης καινοτομιών, οπότε και καταφεύγουμε στην επιλογή λύσεων τεχνολογικών εφαρμογών με τη φθηνότερη τιμή. Αυτό, σε συνδυασμό με το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο, τη γραφειοκρατία, καθώς και το καθεστώς εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης περιβαλλοντικών έργων, που δεν ευνοεί την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών, συντελούν στην αναστολή ανάπτυξης της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Απαιτείται άμεση ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού σε Περιφερειακό και Δημοτικό επίπεδο και κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων όλων των Δήμων, που θα μας απομακρύνει από μη βιώσιμες πρακτικές του παρελθόντος.

Προϋπόθεση είναι να αναληφθούν απαιτούμενες, αλλά και τολμηρές πολιτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη του τομέα και μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσουν προοπτική στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και θα ωφελήσουν τη χώρα.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε προς τους δημότες σας σχετικά με την υιοθέτηση μια πιο οικολογικής συμπεριφοράς αναφορικά με το θέμα των απορριμμάτων;

Είναι γεγονός ότι η δημιουργία οικολογικής συνείδησης είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους μας. Αφορά την κάθε κοινωνία ως σύνολο και τον καθένα μας ξεχωριστά. Κάθε μέρα που περνά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενώνουμε τις φωνές μας και τις δράσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος και όλου του οικοσυστήματος.

Έντυπο ενημέρωσης για τους καφέ κάδους(1)
Έντυπο ενημέρωσης για τους καφέ κάδους(2)

Μια τέτοια δυναμική δράση είναι η ανακύκλωση, μια συνειδητή καθημερινή συνήθεια για σύγχρονους και πολιτισμένους ανθρώπους. Το βασικό θέμα, όμως, είναι ότι η κουλτούρα της ανακύκλωσης και η ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων ούτε επιβάλλονται ούτε μαθαίνονται εύκολα σε ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει τη συμπεριφορά τους και ακολουθούν συνήθειες χρόνων.

Η διαμόρφωση στάσεων και η υιοθέτηση συμπεριφορών για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία και επιτυγχάνεται με τη συνεχή ενημέρωση των μαθητών, την προώθηση των θεμάτων του περιβάλλοντος και την ενίσχυση και ενθάρρυνσή τους να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης στο σχολείο και κατ΄ επέκταση στο σπίτι.

Καλούμε λοιπόν όλους τους δημότες μας να ανακυκλώσουν μαζί με τα παιδιά τους, δείχνοντάς τους τον σωστό τρόπο. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζονται από τον Δήμο μας, είτε μέσα από το σχολείο, είτε μέσα από την οικογένεια, προστατεύοντας το περιβάλλον και την πόλη μας. Διαχειριζόμαστε σωστά τα απορρίμματά μας, αναβαθμίζοντας έμπρακτα την ποιότητα της ζωής μας.

Η καθημερινή ανακύκλωση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Είναι μια συνήθεια που μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει. Θα πρέπει όμως οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων και η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης δεν είναι κάτι που επιβάλλεται, αλλά μια προσπάθεια που οφείλουν να κάνουν οι ίδιοι, ώστε να κερδίσει τελικά η εθνική οικονομία, το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet