Οι νέοι αντιδήμαρχοι και τα αποτελέσματα των δημαιρεσιών στη Νέα Ιωνία
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Οι νέοι αντιδήμαρχοι και τα αποτελέσματα των δημαιρεσιών στη Νέα Ιωνία

Με την ολοκλήρωση των δημαιρεσιών στον Δήμο Νέας Ιωνίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, συγκροτήθηκαν τα συλλογικά όργανα του Δήμου.

Συγκεκριμένα:

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Πράξη του Δ.Σ. αριθμ. 275/2019) για την πρώτη θητεία (1/9/2019 – 6/11/2021):

 • Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κουλούρης Κωνσταντίνος
 • Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Λαζαρίδης Ιωάννης
 • Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Αθυμαρίτου Φιλίππα.

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πράξη του Δ.Σ. αριθμ. 276/2019) για την πρώτη θητεία (1/9/2019 – 6/11/2021):

Τακτικά μέλη:

 • Αναμουρλόγλου Χρήστος
 • Τσομπάνογλου Φώτιος
 • Αλατσίδου Ελένη
 • Χατζή Ελένη
 • Κανλής Χρήστος
 • Τσουκαλάς Παπανγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Καναβός Μιλτιάδης
 • Μανούρης Παναγιώτης
 • Γρίβα Ελένη
 • Καρβουνιάρης Αντώνιος
 • Βανδώρος Σπυρίδων
 • Μποτζιόλη Ελένη
 • Χαμαλίδης Θεόδωρος

Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Πράξη του Δ.Σ. αριθμ. 277/2019) για την πρώτη θητεία (1/9/2019 – 6/11/2021):

Τακτικά μέλη:  

 • Σκευοφύλαξ Σωτήριος
 • Χριστοδούλου Βασίλης
 • Ιωάννου Ιωάννης
 • Αλατσίδου Ελένη
 • Χατζηκωνσταντίνου Σάββας
 • Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Στέφας Γεώργιος
 • Κλαρά Αναστασία
 • Χατζή Ελένη
 • Γρίβα Ελένη
 • Ακιανίδου Όλγα
 • Ματθαίου Αλέξανδρος
 • Χαμαλίδης Θεόδωρος

Η δήμαρχος Νέας Ιωνίας με την υπ αριθμ. 478/2019 απόφασή της ορίζει ως αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Ιωνίας από 10/9/2019 έως 9/9/2020:

1. Τον δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Βλασσά, αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, (εκτός του Τμήματος Παιδείας Διά Βίου Μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών της ίδιας Διεύθυνσης), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επίσης, ορίζει τον κ. Παναγιώτη Βλασσά μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων. 

2. Τον δημοτικό σύμβουλο Αριστείδη Χατζησαββίδη, αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζοντας όλες τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και των Τμημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επιπλέον, ορίζει τον κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Επίσης, στον ανωτέρω αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων. 

3. Τη δημοτική σύμβουλο Αγγελική Σακκαλόγλου, αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας, μεταβιβάζοντας την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας και των παρακάτω οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:

 • Τμήμα Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Ποιότητα Ζωής και τις παιδικές χαρές.

Την εποπτεία για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού.

Επιπλέον, ορίζει την κ. Αγγελική Σακκαλόγλου πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Επίσης, στην ανωτέρω αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων. 

4. Τη δημοτική σύμβουλο Ελένη Χατζή, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, με αρμοδιότητες την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών του Δήμου, με την συνεργασία όλων των Τμημάτων και των Διευθύνσεων, προς όφελος της Υπηρεσίας και των πολιτών.

Επίσης,  μεταβιβάζει στην κ. Ελένη Χατζή την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων. 

5. Τη δημοτική σύμβουλο Ελένη Αλατσίδου, αντιδήμαρχο Παιδείας & Πολιτισμού με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας διά βίου μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επίσης, μεταβιβάζει στην κ. Ελένη Αλατσίδου την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων. 

6. Τον δημοτικό σύμβουλο Αντώνιο Καρβουνιάρη, αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητες την εποπτεία, οργάνωση και τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Μεταβιβάζει την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επίσης, ορίζει τον κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων. 

Σε περίπτωση  απουσίας ή κωλύματος των αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί η δήμαρχος.

Όταν η δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί η αντιδήμαρχος Αγγελική Σακκαλόγλου που αναπληρώνει τη δήμαρχο.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2019
Powered by Wisenet