Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας στις 6 Σεπτεμβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας στις 6 Σεπτεμβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, στις 19:30, στο δημαρχείο της πόλης (Αγ. Γεωργίου 40).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο βραχυχιτώνων επί των οδών Σαλαμίνος 2 και Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μίας λεύκας επί των οδών Διονυσίου Σολωμού 56 και Αλέκου Παναγούλη.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός βραχυχίτωνα  επί της οδού Δεμιρδεσίου 89.
 4. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον κοινόχρηστο δημοτικό χώρο επί της Λεωφόρου Ηρακλείου 176 (ΗΣΑΠ «Πευκάκια») για το έτος 2017, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας STATIONE BARS – ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
 5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Βελτίωση αποστράγγισης, περίφραξης και δαπέδου στο γήπεδο μπάσκετ επί της οδού Πάρσης του Δ.Ν. Ιωνίας Ν. Αττικής».
 6. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της πλ. Αγ. Γεωργίου Ν. Ιωνίας Αττικής».
 7. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Αναμόρφωση γηπέδου μπάσκετ στο γήπεδο της Πλ. Τσαλδάρη Δήμου Ν. Ιωνίας  Αττικής».
 8. Έγκριση χορήγησης τρίτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαμενής και μηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δημοτικού συστήματος άρδευσης πυρόσβεσης».
 9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή εκτάκτων συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων».
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί κατατεθείσας επιστολής της δημοτικής παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη».
 11. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 12. Καταβολή αμοιβής στον δικηγόρο κ. Ιωάννη Θανόπουλο του Κων/νου.
 13. Καταβολή αμοιβής στον δικηγόρο κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.
 14.  Άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. 41/2015 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εργατικές διαφορές).
 15. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.
 16. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στον Δήμο Νέας Ιωνίας.
 17. Απευθείας μίσθωση κατοικίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παρουσίαση δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας στο περιοδικό Πανόραμα Αγοράς της Νέας Ιωνίας.
 19. α) Έγκριση πραγματοποίησης της συνδιοργάνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας (ΟΠΑΝ), το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης  Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕΜΙΠΟ), τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας (για τη διεξαγωγή του 3ου Αγώνα  Δρόμου με τίτλο: «Στις γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων – Εκεί που γράφτηκε η ιστορίας τους») και β) αποδοχή δωρεάν συμμετοχών ατόμων ή ομάδων για την υλοποίηση  δράσεων στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο: «Ιωνικές Μέρες  Τέχνης και Πολιτισμού» για το έτος 2017 που θα πραγματοποιηθούν από 10/9/2017-15/10/2017 σε διάφορα σημεία της Νέας Ιωνίας.
 20. Έγκριση σκοπιμότητας και ψήφιση πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο διοργάνωσης των «Ιωνικών Μερών Τέχνης και Πολιτισμού» για το έτος 2017 που θα πραγματοποιηθούν από 10-9-2017 έως 15-10-2017.
 21. Έγκριση σκοπιμότητας και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών -ανάθεση υπηρεσιών για τις Ιωνικές Μέρες Τέχνης & Πολιτισμού 2017.
 22. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 65/2017 (ΑΔΑ: ΩΕΖΖΟΛ04-9ΚΦ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας» (ΟΠΑΝ), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση της  2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017.
 23. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης  για την 64/2017 (ΑΔΑ: 64ΞΦΟΛ04-ΣΦΔ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας» (ΟΠΑΝ), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών 2ου τριμήνου έτους 2017.
 24. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης  για την 62/2017 (ΑΔΑ: ΩΕΛ0ΟΛ04-Ζ4Ψ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας» (ΟΠΑΝ), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση του οικονομικού απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet