Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας στις 18 Δεκεμβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας στις 18 Δεκεμβρίου

Σε συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018στις 19:00 στο δημαρχείο της πόλης (Αγ. Γεωργίου 40).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΕΑ στην εταιρεία  ΠΕΤΑ ΑΕ, προς  στον Δήμο της Νέας Ιωνίας και αποδοχή υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών της εκκαθαρισμένης  δημοτικής επιχείρησης ΔΕΠΕΑ  από τον  Δήμο Νέας Ιωνίας.
 2. 8η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018.
 3. Σύναψη δανείου για την προμήθεια λεωφορείων αστικού τύπου.
 4. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.
 5. Συγκρότηση επιτροπών, αναλόγως του αντικειμένου παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών/εργασιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.
 6. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.
 7. Αναμόρφωση  Πίνακα  Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018.   Αναλυτικά
 8. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 28498/10-12-2018).
 9. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 28499/10-12-2018).
 10. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 28504/11-12-2018).
 11. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 28767/11-12-2018).
 12. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 28770/11-12-2018).
 13. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 28771/11-12-2018).
 14. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 28773/11-12-2018).
 15. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019.
 16. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2016».
 17. Ανάθεση καλλιτεχνικών – μουσικών υπηρεσιών για μουσικοχορευτική εκδήλωση στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων – Πρωτοχρονιάτικων εκδήλωσεων.
 18. Παραχωρήσεις αιθουσών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 19. Παραχωρήσεις αιθουσών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 20. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης  για την 61/2018 (ΑΔΑ: ΩΒΑΙΟΛ9Β-ΟΦ7) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2019
Powered by Wisenet