Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Απαντήσεις σε κλασικά ερωτήματα πολιτών αναφορικά με τη δήλωση τ.μ. ακινήτων
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Απαντήσεις σε κλασικά ερωτήματα πολιτών αναφορικά με τη δήλωση τ.μ. ακινήτων

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 23ης Ιουνίου 2020, παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης των τετραγωνικών στους Δήμους της χώρας μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. 

Ήδη στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, πάνω από 2.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά από την αρχή της ρύθμισης μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται στη δημοτική ιστοσελίδα.

Το αρμόδιο τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου ετοίμασε λίστα με τις απαντήσεις για τις πιο συχνές ερωτήσεις των πολιτών σχετικά με τη δήλωση ακινήτων:

Συχνές ερωτήσεις για τη δήλωση ακινήτων

Τι οφείλω να δηλώσω στο Δήμο σχετικά με την ιδιοκτησία μου;

Το σύνολο των τ.μ. της κύριας οικίας ή του καταστήματος, τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ, δώμα, σοφίτα, πατάρι, κ.λπ.), ημιυπαίθριους χώρους, οικόπεδο το οποίο έχει δικαίωμα υψούν (μελλοντική δόμηση).

Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσω σε περίπτωση που χρειάζομαι βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ;

 1. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος συμβολαίου ιδιοκτησίας, ή σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας αν αναγράφονται οι σημερινοί ιδιοκτήτες με τη μεταγραφή τους ή δήλωση φόρου κληρονομιάς, ή οριστικό απόσπασμα κτηματολογίου ή οικοδομική άδεια.
 2. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος και τις δύο όψεις με το αποδεικτικό πληρωμής. Σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης τον τελικό λογαριασμό του ρεύματος εξοφλημένο. Αν δεν υπάρχει ο τελικός λογαριασμός θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση μη οφειλής των τελών του Δήμου από τον τελευταίο πάροχο ρεύματος του ακινήτου. Αν δεν γνωρίζετε τον πάροχο μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία.
 3. Φωτοαντίγραφο δήλωσης του Ν. 4495/2017 περί ύπαρξης ή μη αυθαιρεσιών.
 4. Σε περίπτωση ύπαρξης αποθηκών ή γκαράζ που ηλεκτροδοτούνται από το κοινόχρηστο ρεύμα προσκομίζετε φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος κοινοχρήστου και τον πίνακα χιλιοστών της συνιδιοκτησίας εφόσον αναγράφονται σε αυτόν τα τ.μ. των κοινοχρήστων χώρων υπογεγραμμένο από το μηχανικό
 5. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι συνιδιοκτήτης του ακινήτου.

Το γκαράζ ή η αποθήκη μου ηλεκτροδοτούνται από το κοινόχρηστο πρέπει να το δηλώσω, οφείλω κάτι;

Ναι πρέπει να το δηλώσετε. Τα γκαράζ και οι αποθήκες πρέπει να χρεώνονται με δημοτικούς φόρους – δημοτικά τέλη και κατά περίπτωση με ΤΑΠ. Εάν ηλεκτροδοτούνται από το κοινόχρηστο ρεύμα θα πρέπει να ελεγχθεί εάν σε αυτό χρεώνονται τα ανωτέρω τέλη. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για την ορθή χρέωση θα πρέπει να προσκομίσετε:

 • Τίτλους ιδιοκτησίας, δηλαδή φωτοαντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος συμβολαίου ιδιοκτησίας, ή σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας αν αναγράφονται οι σημερινοί ιδιοκτήτες με τη μεταγραφή τους, ή δήλωση φόρου κληρονομιάς, ή οριστικό απόσπασμα κτηματολογίου ή οικοδομική άδεια.
 • Τον πίνακα χιλιοστών της συνιδιοκτησίας υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό ή βεβαίωση μηχανικού για τα τ.μ. των κοινοχρήστων χώρων.
 • Φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος και τις δύο όψεις.
 • Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού ρεύματος του κοινοχρήστου και τις δύο όψεις.

Τι πρέπει να προσκομίσω για να ηλεκτροδοτήσω  πρώτη φορά το ακίνητό μου;

 1. Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας εφόσον σε αυτήν αναγράφεται η ιδιοκτησία σας ή οικοδομική άδεια εφόσον το ακίνητο κτίστηκε από τον ενδιαφερόμενο.
 2. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ηλεκτρολόγου στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ή το έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής.
 3. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι συνιδιοκτήτης του ακινήτου.

Τι πρέπει να προσκομίσω για να πάρω εργοταξιακή παροχή ρεύματος;

 • Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας οικοπέδου, ή σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας εφόσον  αναγράφεται η ιδιοκτησία.
 • Άδεια κατεδάφισης εφόσον υπάρχει κατεδαφιζόμενο κτίσμα.
 • Οικοδομική άδεια.
 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου της ΔΕΔΔΗΕ όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής.
 • Βεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ για κατάργηση – αποξήλωση παλαιών παροχών.
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι συνιδιοκτήτης του ακινήτου.

Τι χρειάζεται να προσκομίσω για να μετατρέψω μια παροχή σε κοινόχρηστη;

 1. Πίνακα χιλιοστών της συνιδιοκτησίας εφόσον αναγράφονται σε αυτόν  τα τ.μ. των κοινοχρήστων χώρων υπογεγραμμένο από μηχανικό ή βεβαίωση υπογεγραμμένη από μηχανικό για τα τ.μ. των κοινοχρήστων χώρων.
 2. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος και τις δύο όψεις με το αποδεικτικό πληρωμής.
 3. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι διαχειριστής ή ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Τι πρέπει να κάνω αν δεν υπάρχει συμβόλαιο ιδιοκτησίας λόγω πρόσφατου θανάτου του ιδιοκτήτη και δεν έχει γίνει ακόμα πράξη αποδοχής κληρονομίας;

Θα πρέπει να προσκομιστεί η δήλωση του φόρου κληρονομίας που έχει κατατεθεί και πρωτοκολληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τι πρέπει να κάνω αν έχω στο ακίνητο μου αυθαιρέτους χώρους που δεν έχω τακτοποιήσει με κάποιον σχετικό νόμο. Μπορώ να τον δηλώσω στο Δήμο;

Ναι, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση μηχανικού για τα τ.μ. του ακινήτου υπογεγραμμένη.

Το ακίνητό μου δεν ηλεκτροδοτείται ή έχω διακόψει το ρεύμα, πρέπει να το δηλώσω στον Δήμο; Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Ναι, για να απαλλαγεί από χρέωση δημοτικών τελών (εφόσον δεν χρησιμοποιείται) και για να χρεώνεται μία φορά το χρόνο από τον Δήμο το ΤΑΠ.  Θα πρέπει να προσκομίσετε.

 • Φωτοαντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος συμβολαίου ιδιοκτησίας, ή σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας αν αναγράφονται οι σημερινοί ιδιοκτήτες με τη μεταγραφή τους, ή δήλωση φόρου κληρονομιάς, ή οριστικό απόσπασμα κτηματολογίου ή οικοδομική άδεια.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείτε και δεν χρησιμοποιείται (εφόσον ισχύει).
 • Λογαριασμό ρεύματος.

Θέλω να διορθώσω τα τ.μ. του ακινήτου μου με το Ν. 4647/2019 χωρίς αναδρομικές χρεώσεις, για όσο διάστημα ισχύει ο σχετικός νόμος. Τι χρειάζεται να κάνω;

Για διόρθωση τ.μ σύμφωνα με το νέο Ν. 4647/2019 θα αναζητήσετε πληροφορίες εδώ.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet