Δήμος Παπάγου-Χολαργού: Μύθοι και πραγματικότητα για τη διαχείριση απορριμμάτων
Print Friendly, PDF & Email
Ποιότητα Ζωής

Δήμος Παπάγου-Χολαργού: Μύθοι και πραγματικότητα για τη διαχείριση απορριμμάτων

Με εκτενή ανακοίνωσή του, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού απαντά σε δημοσιεύματα σχετικά με  την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για τη διαδημοτική συνεργασία του Δήμου μας με τους όμορους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Ζωγράφου, με στόχο την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων.

Χαρακτηρίζοντας τα εν λόγω δημοσιεύματα ως «παραπλανητικά και ψευδή», τα οποία «εξυπηρετούν όσους επιβουλεύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή», ο Δήμος τονίζει τα εξής:

Με αφορμή παραπλανητικά και ψευδή δημοσιεύματα, που τις τελευταίες ημέρες διακινούνται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για τη διαδημοτική συνεργασία του Δήμου μας με τους όμορους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Ζωγράφου, με στόχο την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού παραθέτει το σύνολο των στοιχείων, αποφάσεων και εγγράφων προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Η αλήθεια, λοιπόν, έχει ως εξής:

Ήδη από το 2003 με τον νόμο 3164/2003 στην εν λόγω θέση έχει χωροθετηθεί «Κεντρικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και «Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων». Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εντός της Ζώνης Δ1 του ΠΔ 187Δ/16-06-2011 «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των μητροπολιτικών πάρκων Γουδή – Ιλισίων», σύμφωνα με το οποίο (Άρθρο 4, παρ.6) επιτρέπεται: (η) η χωροθέτηση του Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΚΣΜΑ), βάσει του ν. 3164/2003 (Α’ 176) στη θέση του πρώην εργοταξίου της Αττικής Οδού.» «(α) Η χρήση γης στον πυρήνα των δύο Πάρκων (Δ1) … συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας για την ανακύκλωση των υπολοίπων κλαδέματος…

Ο Δήμος μας, λοιπόν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του οικείου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού και την υλοποίηση του σχεδιασμού για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, προχωράει στη διαδημοτική συνεργασία, ώστε στον χώρο να λειτουργήσει μία σύγχρονη εγκατάσταση εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, που βέβαια ουδεμία σχέση έχει με την εικόνα «χωματερής» που παρουσιάζεται.  

Η διαδημοτική συνεργασία συνίσταται στη:

  • Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με άμεση – αυθημερόν μεταφορά των απορριμμάτων στην εγκατάσταση υγειονομικής ταφής της Φυλής. Στην πρόταση που ο Δήμος μας έχει υποβάλει περιλαμβάνεται και διευκρινίζεται το σύνολο των μέσων που απαιτούνται και περιγράφεται η διαδικασία μεταφοράς των απορριμμάτων. Ο Δήμος μας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα διενεργείται κανενός είδους διαλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων -διαδικασία που θα απαιτούσε άδειασμα των απορριμματοφόρων και απόθεση απορριμμάτων στο δάπεδο της εγκατάστασης- αλλά προβλέπεται απευθείας μετάγγιση των απορριμμάτων σε κλειστά κιβώτια μεταφοράς, μέσω χοάνης, και η άμεση μεταφορά τους στην εγκατάσταση της Φυλής για υγειονομική ταφή. Σημειώνεται ότι η ίδια διαδικασία, στον ίδιο χώρο, εφαρμόζεται σήμερα σε καθημερινή βάση από τον Δήμο μας για τα σύμμεικτα απορρίμματα ήδη από το 2011
  • Λειτουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου (Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών) για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών που προέρχονται από συστήματα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων (πράσινα σημεία γειτονιάς) ή μεταφέρονται απευθείας στην εγκατάσταση από τους πολίτες. Το κεντρικό Πράσινο Σημείο, δηλαδή, θα είναι προσβάσιμo από τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ανακυκλώσουν στον χώρο διάφορα υλικά (ρούχα, γυαλί, πλαστικό, cd, αλουμίνιο κτλ.), στο πρότυπο λειτουργίας ανάλογων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης που εδώ και χρόνια λειτουργούν με επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Η άμεση δε πρόσβαση των πολιτών στον χώρο αποτελεί ένα ακόμα εχέγγυο καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και πιστοποιεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για «χωματερή», όπως παραπλανητικά παρουσιάζεται.  
  • Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Πρασίνων (κλαδέματα). Τα πράσινα απορρίμματα του Δήμου μας (κλαδέματα πάρκων, πλατειών κτλ) υπολογίζονται σε 3,000 τόνους ετησίως. Είναι ασύμφορο οικονομικά. αλλά κυρίως ανεπίτρεπτο περιβαλλοντικά τα πράσινα υπολείμματα να μην ανακυκλώνονται και να θάβονται μαζί με άλλα απορρίμματα. Η πρότασή μας είναι η λειτουργία εγκατάστασης κομποστοποίησης για πράσινα υπολείμματα σύμφωνα και με τη χρήση που έχει αποδοθεί στον χώρο με το Προεδρικό Διάταγμα του 2011. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση μας δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουμε την παραγωγή κομπόστ, το οποίο θα μοιράζεται δωρεάν στους πολίτες για τους κήπους τους και θα χρησιμοποιείται για τη λίπανση των δημοτικών πάρκων και κήπων. Στον συγκεκριμένο χώρο, ήδη από το 2011 λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης του Δήμου μας. Η ορθή χωροθέτηση, η νομοθετική τακτοποίηση και η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, θωρακίζει τόσο την καλή λειτουργία αυτής καθαυτής της εγκατάστασης, όσο και την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής βάσει και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Όσον αφορά στην πορεία του έργου επισημαίνουμε:

  • Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο πλαίσιο εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, που τελικά εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, και η συγκεκριμένη έκταση και η δημιουργία της διαδημοτικής συνεργασίας περιγράφονται στο ίδιο το κείμενο του Τοπικού Σχεδίου με συγκεκριμένα στοιχεία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και βάσει του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα απορρίμματα (στη συγκεκριμένη διαβούλευση γνώση του κειμένου έλαβαν τουλάχιστον 1.056 πολίτες)
  • Επιπλέον, με την απόφαση 101/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή -μεταξύ άλλων- αιρετών και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, αλλά και πολιτών του Δήμου μας που διαθέτουν αντίστοιχη εξειδίκευση και γνώση.
  • Επιπλέον, το θέμα συζητήθηκε και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία, με την υπ.’ αριθμ. 26/2015 απόφασή της, ενέκρινε το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων.
  • Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Οκτωβρίου 2016, το θέμα συζητήθηκε ενδελεχώς, καθώς παρουσιάστηκε «Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης» για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης και τη λειτουργία της διαδημοτικής σύμπραξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία, ενέκρινε τελικά τη σχετική πρόταση, καθώς από τους 27 παριστάμενους συμβούλους υπερψήφισαν το θέμα 25 δημοτικοί σύμβουλοι, ανάμεσα στους οποίους 7 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των δημοτικών συμβούλων του Δήμου μας, που εδώ και χρόνια έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν ως αντιδήμαρχοι τον Τομέα της Καθαριότητας, δηλαδή οι κ.κ. Κουτάκης, Φασούλη, Αυγουρόπουλος και Τσικρικώνη, όχι μόνο υπερψήφισαν την πρόταση, αλλά εκφράστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με ιδιαίτερα υποστηρικτικά λόγια και επιχειρήματα υπέρ της.

Όσον αφορά στην ακατάσχετη κινδυνολογία για τις περιπτώσεις απεργίας του προσωπικού της εγκατάστασης της Φυλής, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος μας δεν συσσωρεύει τα απορρίμματα στον χώρο του ΣΜΑ, όπως παρουσιάζεται, και την ίδια πρακτική θα ακολουθήσουμε σε κάθε περίπτωση.

Επιπλέον, όπως προκύπτει και από τις προμελέτες που έχουν εκπονηθεί, η λειτουργία αυτής της πρότυπης εγκατάστασης συμβάλλει τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην εξοικονόμηση πόρων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, γεγονός που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας.

Σημειώνεται δε ότι ο Δήμος μας έχει καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου, ύψους 5.250.739,39 ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ώστε αφενός να μην επιβαρυνθούμε οικονομικά και αφετέρου για να διασφαλίσουμε τη δημιουργία μιας σύγχρονης και πρότυπης εγκατάστασης εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων μας.

Η δημόσια παραπλανητική παρουσίαση του ζητήματος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επτά ολόκληρους μήνες από τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι τουλάχιστον ατυχής, και ουσιαστικά εξυπηρετεί όσους επιβουλεύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.  

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2019
Powered by Wisenet