Ερωτήματα της αντιπολίτευσης για το εργατικό δυστύχημα στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού
Κοινωνία

Ερωτήματα της αντιπολίτευσης για το εργατικό δυστύχημα στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Στην ανακοίνωση (27.06.2024) της δημοτικής αρχής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σχετικά με το εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν νέο άνθρωπο 47 ετών και ενώ η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξει, αναφέρεται η παράταξη Συνεργασία Πολιτών, θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων, επικαλούμενη την έκθεση πεπραγμένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2023.

Όπως αναφέρει η παράταξη, στις 23.05.2024, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού έλαβε χώρα η Ειδική Συνεδρίαση Απολογισμού Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2023, η οποία κάλυψε τα πεπραγμένα για την περίοδο από 1/1/2023 έως και 31/12/2023. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης παραδόθηκε έκθεση πεπραγμένων (και) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας, στην οποία υπάγεται και η Υπηρεσία πρασίνου του Δήμου, αρχικά προς τον δήμαρχο και αντιδημάρχους και, κατόπιν, αυτή κοινοποιήθηκε και στο όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου και όσους/όσες μετέχουν σε αυτό.

Όπως σημειώνει η παράταξη, οι εν λόγω εκθέσεις πεπραγμένων, που συμβάλλουν στη διαφανή και χρηστή διοίκηση, εκτός της απαρίθμησης των ενεργειών των δημοτικών υπηρεσιών του δημοτικού οργανογράμματος του παρελθόντος έτους, περιλαμβάνουν, ακόμη, σύντομο αιτιολογικό σκεπτικό εκτέλεσης συγκεκριμένων πράξεων από κάθε υπηρεσία, όπως και αξιολογικές κρίσεις για τη λειτουργία της εκάστοτε δημοτικής υπηρεσίας, λόγους παρατηρούμενης δυσλειτουργίας, καθώς και προτάσεις βελτίωσης από τους εκάστοτε διευθυντές και αρμοδίους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου προς δήμαρχο και αρμοδίους αντιδημάρχους.

«Μία μέρα μετά το εργατικό δυστύχημα, που στέρησε άδικα τη ζωή σε έναν νέο άνθρωπο 47 ετών, με δύο ανήλικα τέκνα και με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για το δυστύχημα, θέτουμε στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου την αξιολογική έκθεση πεπραγμένων 2023 της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Αειφορίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού προς τον δήμαρχο και αρμοδίους αντιδημάρχους, με ημερομηνία σύνταξης 13/2/2024, στην οποία εντοπίζεται η αξιολογική παρατήρηση των συντακτών της έκθεσης» σημειώνει η παράταξη.

Σύμφωνα με την αξιολογική έκθεση, που επικαλείται η Συνεργασία Πολιτών:

  • Παράλληλα με τις εργασίες που εκτελέστηκαν από προσωπικό του Δήμου, υπήρξαν εργολαβικές συμβάσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προμήθειες που δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν από τον Δήμο, λόγω έλλειψης μέσων, προσωπικού ή και τεχνογνωσίας, μεταξύ των οποίων το κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων και η κοπή ξερών δέντρων από εργολάβους.
  • Ως προς την επάρκεια και καταλληλότητα του προσωπικού της Υπηρεσίας σημειώνεται πως το υπάρχον προσωπικό δεν καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
  • Στην έκθεση συμπεραίνεται πως η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας αποτελεί μονόδρομο και δεν μπορεί να υπάρξει κανένας προγραμματισμός, καμία σοβαρή στοχοθεσία  και καμία μελλοντική αισιόδοξη πρόβλεψη, εάν δεν λυθεί άμεσα το πρόβλημα της υποστελέχωσης.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η παράταξη σημειώνει: «Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την έκθεση πεπραγμένων της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Αειφορίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, την οποία η διοίκηση του Δήμου γνωρίζει εδώ και μήνες, είναι αμείλικτα:

  • Είχαν ή όχι οι εργαζόμενοι την απαραίτητη τεχνογνωσία και εκπαίδευση για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών και πώς τεκμαίρεται η εκπαίδευσή τους, πέραν της εμπειρικής τους γνώσης;
  • Ποια τα συναφή επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν;
  • Είναι επαρκές το προσωπικό για να φέρνει εις πέρας παρόμοιες εργασίες ή παρατηρείται υπερβολική καταπόνησή του, θέτοντας αυτομάτως εαυτούς σε κίνδυνο;
  • Εφόσον τα αναφερόμενα στην έκθεση τελούσαν εις γνώσιν της δημοτικής αρχής, γιατί και με υπογραφή ποίου επετράπη η συνέχιση εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Παπάγου – Χολαργού;».

Και η ανακοίνωση της παράταξης καταλήγει:

«Η έκθεση πεπραγμένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για το έτος 2023 θα παρουσιαστεί εκτενώς στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, οποτεδήποτε κι αν αυτό συγκληθεί. Ως Συνεργασία Πολιτών Παπάγου – Χολαργού ζητάμε την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού το συντομότερο, αιτούμαστε να είναι δημόσια και ανοικτή για όλες και όλους και καλούμε όλους τους πολίτες του Δήμου και τους εργαζομένους να είναι παρόντες».

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet