Επιμένει ο Β. Μπούρας ότι «υπάρχει θέμα» με το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΘ
Print Friendly, PDF & Email
Αθλητισμός

Επιμένει ο Β. Μπούρας ότι «υπάρχει θέμα» με το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΘ

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πεντέλης και τέως πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Πεντέλης, Βασίλης Μπούρας, επανέρχεται στο θέμα που έθιξε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την εκλογή των νέων μελών του Νομικού Προσώπου, δίνοντας στη δημοσιότητα τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 περί διοικητικών συμβουλίων αθλητικών σωματείων, που έχουν ως ακολούθως:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) του Αθλητικού Σωματείου αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του και τις προβλέψεις του καταστατικού του, τα οποία εκλέγονται για θητεία 2 έως 4 ετών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου πρόσωπο που κατέχει ήδη θέση σε Δ.Σ. άλλου Αθλητικού Σωματείου που καλλιεργεί κοινό άθλημα, ούτε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μεταξύ τους μέχρι και δευτέρου βαθμού.

3. Το Αθλητικό Σωματείο δεν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με συζύγους ή συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας με αυτά, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα πρόσωπα που προαναφέρονται. Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Την έκπτωση αποφασίζει το αρμόδιο για την αναγνώριση δικαστήριο της έδρας του σωματείου, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπούρας το θέμα είναι σημαντικό, ενώ με έμφαση τονίζει ότι η συνέχεια θα δοθεί αρμοδίως…

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet