Σε διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
Ποιότητα Ζωής

Σε διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Ο Δήμος Πεντέλης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εντός των διοικητικών του ορίων κατά 20% από το έτος αναφοράς 2010 έως το 2020.

Το Σχέδιο Δράσης ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των κατοίκων και φορέων της πόλης, στο πλαίσιο του «Συμφώνου των Δημάρχων», το οποίο έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής περισσότεροι από 4.600 δήμαρχοι από την Ευρώπη, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. «20-20-20» ως το 2020. Με αυτό τον τρόπο το Σύμφωνο των Δημάρχων προωθεί τη δέσμευση των εθνικών κυβερνήσεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση στο 20% της χρήσης ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ενέργειας και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Από την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς για το έτος 2010 και για τους τομείς που συμπεριλήφθησαν στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εντός του Δήμου Πεντέλης υπολογίζονται σε 210.182 τόνους ετησίως. Ο ελάχιστος στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η μείωση αυτών των εκπομπών κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το έτος 2020, ήτοι κατά 42.036 τόνους CO2.

Στο «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το «Σύμφωνο των Δημάρχων», περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, χρονοδιάγραμμα και τρόπους χρηματοδότησης των προτάσεων, αλλά και τρόπους παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν.

Ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 αναμένεται να επιτευχθεί από τον συνδυασμό εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εντός των ορίων του Δήμου.

Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου προβλέπουν τη μείωση των εκπομπών CO2 των δημοτικών κτηρίων κατά 35%, των δημοτικών οχημάτων κατά 21%, του οδοφωτισμού κατά 42%, των κτηρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα κατά 15% και των ιδιωτικών μεταφορών κατά 21%. Επιπλέον, η υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων ΑΠΕ στον Δήμο Πεντέλης αναμένεται να αντισταθμίσει το 3% των εκπομπών CO2 του Δήμου.

Η επίτευξη του στόχου της μείωσης των συνολικών εκπομπών κατά τουλάχιστον 20%, αναμένεται να προσφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη στον Δήμο και τους πολίτες, μέσω της εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, από την επίτευξη στόχων αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς της πόλης μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τις 7 Απριλίου 2014 προτάσεις και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Δράσης στο e-mail: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Πεντέλης τηλ. 213 2050000
Διονύσης Πολυχρονόπουλος τηλ. 213 2050045
Κωνσταντίνα Μπρόϊκου τηλ. 213 2050044

Δείτε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Πεντέλης.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet