Προκήρυξη θέσεων εργολάβων καθαρισμού σχολείων
Επιχειρήσεις – Αγορά

Προκήρυξη θέσεων εργολάβων καθαρισμού σχολείων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εργολάβων καθαρισμού των σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2014-2015:

  • Δύο (2) θέσεις εργολάβου καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων για τον καθαρισμό εικοσιτεσσάρων (24) αιθουσών.
  • Δύο (2) θέσεις εργολάβων καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Λύκειο Μελισσίων για τον καθαρισμό είκοσι έξι (26) αιθουσών.
  • Τρεις (3) θέσεις εργολάβου καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Γυμνάσιο Νέας Πεντέλης – Λύκειο Νέας Πεντέλης για τον καθαρισμό τριάντα εννέα (39) αιθουσών.
  • Μία (1) θέση εργολάβου καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο σχολικό συγκρότημα Γυμνάσιο Πεντέλης – Λύκειο Πεντέλης για τον καθαρισμό δεκαοχτώ (18) αιθουσών.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Πεντέλης, Υψηλάντη 7 & Παναγούλη – Κολυμβητήριο Μελισσίων – Μελίσσια, 1ος όροφος, µέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 στις 12:00, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εργολάβος καθαρισµού µε µίσθωση έργου σε σχολείο.
  4. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει την πρόσληψη.
  5. Υπεύθυνη δήλωση (µε γνήσιο της υπογραφής), που να φαίνεται αν έχει συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για καθαρισµό και µε άλλο σχολείο.
  6. Φωτοτυπία ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 6096930.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet