Έως 15 Ιουνίου οι εγγραφές στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Δήμου Πεντέλης
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Έως 15 Ιουνίου οι εγγραφές στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Δήμου Πεντέλης

Στην κατάρτιση Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όριά του προβαίνει ο Δήμος Πεντέλης, με στόχο την επίσημη καταγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Η εγγραφή στο Μητρώο θα χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια την πολιτιστική δραστηριότητα και έκφραση στον Δήμο, ενώ θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και θα διασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση και διαφάνεια των επιχορηγήσεων που θα του δίνονται, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Δήμου Πεντέλης μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς των οποίων το καταστατικό προβλέπει πολιτιστική δραστηριότητα.

Αιτήσεις με πλήρη φάκελο υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους έως τη 15η Ιουνίου 2020.

Οδηγίες και διαδικασία εγγραφής

Οι Πολιτιστικοί Φορείς που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής έως 15.06.2020 στην ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης.

Στον ίδιο ιστότοπο οι φορείς θα δύνανται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό φάκελο αναρτώντας στα ειδικά πεδία σε αρχεία μορφής «pdf», «doc» ή «jpg», τα εξής έγγραφα:

  1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορείας του φορέα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Αναλυτικά θα αναφέρονται επίσης το έτος ίδρυσης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
  2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του φορέα.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του φορέα.
  4. Αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας διοικητικής αρχής (Περιφερειακές Ενότητες) ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, βιβλία.
  5. Υπεύθυνες δηλώσεις του Δ.Σ. (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται: α) η διεύθυνση των γραφείων του φορέα  β) η διεύθυνση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί ο φορέας, καθώς και το καθεστώς χρήσης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (π.χ. ιδιόκτητες, με μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λπ.).
  6. Πλήρη κατάσταση ειδικοτήτων που απασχολεί ο φορέας.
  7. Ετήσιο προϋπολογισμό έτους 2020 εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές – συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο που προβλέπεται από το καταστατικό) υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του φορέα.
  8. Κύριες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ο φορέας.
  9. Διακρίσεις του φορέα.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet