Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Η Πεντέλη μας» ζητεί την απόσυρση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου
Κοινωνία

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Η Πεντέλη μας» ζητεί την απόσυρση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου

Ο υπό σύσταση Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δήμου Πεντέλης «Η Πεντέλη μας»* παίρνει θέση κατά του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», ζητώντας την απόσυρσή του.

Μεταξύ των λόγων που προβάλλει, στο υπόμνημα – αίτημα που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή, είναι με το ν/σ «επιχειρούνται αλλαγές στην υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία που προκαλούν την ανατροπή καλών πρακτικών, υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, συγκεντρωτική διαχείριση, μειοψηφική εκπροσώπηση του Δημοσίου στις επιτροπές αδειοδοτήσεων, ανάθεση λειτουργιών των υπηρεσιών σε ιδιωτικά σχήματα, με μείωση των προβλεπόμενων προσόντων, εγκρίσεις με το “κομμάτι” κ.λπ.».

Ακολουθεί το υπόμνημα – αίτημα του συλλόγου:

Προς: τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, για τις συνεδριάσεις που αφορούν το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Υπόμνημα και αίτημα για την απόσυρση του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Eλληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπές διατάξεις», εκτός από τις οδηγίες που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην Ε.Ε, αναμορφώνει όλη την υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Δυστυχώς το επιχειρεί χωρίς την απαιτούμενη στρατηγική για το περιβάλλον. Μέσα στο ασφυκτικό κλίμα των μέτρων και των περιορισμών, που κάνει ιδιαίτερα δύσκολο τον διάλογο, έφερε η Κυβέρνηση τον νόμο για διαβούλευση με 66 άρθρα. Παρά τις καθολικές αντιρρήσεις των σχετικών φορέων και συλλογικοτήτων στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, ο νόμος κατέληξε στη Βουλή  με 130 άρθρα! Και  ζητείται, από τις αποδεκατισμένες επιτροπές της βουλής να εγκριθεί σε τρεις μέρες (28-30/4).

Με τον νόμο και την επίκληση της επιτάχυνσης των διαφόρων αδειοδοτήσεων, επιχειρούνται αλλαγές στην υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία που προκαλούν την ανατροπή καλών πρακτικών, υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, συγκεντρωτική διαχείριση, μειοψηφική εκπροσώπηση του Δημοσίου στις επιτροπές αδειοδοτήσεων, ανάθεση λειτουργιών των υπηρεσιών σε ιδιωτικά σχήματα, με μείωση των προβλεπόμενων προσόντων, εγκρίσεις με το «κομμάτι» κ.λπ.

Ο τρόπος ρύθμισης υποθέσεων εκτός Συνταγματικών και Ευρωπαϊκών κανόνων, ανοίγει δρόμους μεγαλύτερης καθυστέρησης, λόγω δικαστικών προσφυγών. Διακόπτει εκτελούμενες δράσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, με κίνδυνο διακοπής της χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερα δυσμενείς και για το Δασικό Περιβάλλον είναι οι νομοθετούμενες ρυθμίσεις:

Α) Αλλαγή στο περιεχόμενο των δασικών χαρτών, με εξαίρεση καταγραφής για «Εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις» χωρίς διάκριση, για δασικές ή όχι δασικές. Ενσωμάτωση πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να εξετάζεται η νομιμότητα και οι ευθύνες των «αρμοδίων οργάνων».

Β) Οι δασικοί χάρτες, που πλήρωσε το Ελληνικό Κράτος με χρήματα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης προβλέπεται να αναμορφώνονται μετά τη μερική ή ολική κύρωσή τους, για ενσωμάτωση αμφιλεγόμενων αμφισβητήσεων και σε αποκλειστική προθεσμία (2) μηνών, από τις αποδεκατισμένες Δασικές Υπηρεσίες και μάλιστα, χωρίς τη διαδικασία δημοσιοποίησης (σύνταξη-ανάρτηση-κύρωση).                                                                                                 

Γ) Ιδιαίτερα προκλητική είναι η διάταξη που δίνει την αρμοδιότητα κρίσης των Αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη σε 3μελή επιτροπή, με 2 μέλη ιδιώτες, (πρόεδρος, ιδιώτης δικηγόρος, 1 μέλος, ιδιώτης τοπογράφος) και γεννάται το ερώτημα, έτσι υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον έναντι των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων;

Δ) Συνεχίζεται, χωρίς χρονική δέσμευση, η ειδική διαχείριση των «οικιστικών πυκνώσεων», πετώντας το μπαλάκι σε ιδιώτες μελετητές, που θα καθορίζουν, μέσα σε αοριστία, το ισοζύγιο, μεταξύ κοινωνικοοικονομικού κόστους κατεδάφισης και του περιβαλλοντικού κόστους διατήρησης των αυθαιρέτων. 

Ε) Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από δέκα (10) χρόνια που ισχύει σήμερα, σε δέκα πέντε (15) χρόνια. Με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια κατάσταση μη αναστρέψιμων γεγονότων, που οδηγεί σε αδειοδότηση των έργων με όρους των προηγούμενων 15-20 ετών, χωρίς τις απαιτούμενες προσαρμογές στην εξέλιξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

  • ΚΟΣΟΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΖΥΓΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
  • ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet