Πλήρωση θέσης ειδικού συμβούλου στον Δήμο Πεντέλης
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Πλήρωση θέσης ειδικού συμβούλου στον Δήμο Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης πρόκειται να προβεί στην κάλυψη μίας θέσεως ειδικού συμβούλου δημάρχου και καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Η θέση αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας, την παροχή συµβουλών, διατύπωση γνωμών και εισηγήσεων, την υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, την καταγραφή θεμάτων τεχνικής φύσεως στην πόλη και στις Δημοτικές Κοινότητες, την υποστήριξη στη σύνταξη μελετών, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους, τη συνεργασία µε φορείς και υπηρεσίες που εκτελούν τεχνικά έργα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου και άπτονται των λειτουργιών και της προοπτικής ανάπτυξής του.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης (οδός Καλαμβόκη 2α, Μελίσσια, Τ.Κ. 15127, τηλ:213 2050000), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις εφημερίδες.

Δείτε τη Γνωστοποίηση.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet