Πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων
Κοινωνία

Πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων

Ο ∆ήμος Πεντέλης ενημερώνει για το Πρόγραμμα ∆ιαμονής Παιδιών ανέργων και χαμηλόμισθων ΟΑΕ∆ σε Παιδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2014, όπως στο παρακάτω συνημμένο:

Ενημέρωση για κατασκηνώσεις

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet