Τρεις προσλήψεις από τον Δήμο Πεντέλης για το ευρωπαϊκό έργο «Seamless Shared Urban Mobility»
Κοινωνία

Τρεις προσλήψεις από τον Δήμο Πεντέλης για το ευρωπαϊκό έργο «Seamless Shared Urban Mobility»

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοίνωσε θα προβεί στην πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Seamless Shared Urban Mobility (Κοινόχρηστα Συστήματα Κινητικότητας των Πολιτών) – SUM» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι και η Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Δήμος Πεντέλης -Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Καλαμβόκη 2α, Τ.Κ. 15127 Μελίσσια (τηλ. επικοινωνίας 213 2050078-213 2050092).

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Παρατίθενται η ανακοίνωση -αίτηση και το παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της.

6ΟΝ7ΩΞ3-ΨΜΞ (3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1 2023 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ A1 22 EL GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07042023 [15754]

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet