Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 28 Αυγούστου
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης στις 28 Αυγούστου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, στις 18:00, στο δημοτικό κατάστημα Μελισσίων (Καλαμβόκη 2Α).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης τροποποίησης σχεδίου στα Ο.Τ. 175, 174Γ, 174, 174Β της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2017 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2018 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 4. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Εισήγηση για κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄94) «Τροποποιήσεις του Ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις».
 6. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 128/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης έτους 2017” – Α.Μ. 18/2017 Τ.Υ».
 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 46/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του ΚΔΚ».
 8. Παράταση ταφής αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου.
 9. Παράταση ταφής αποβιώσαντος δημοτικού συμβούλου.
 10. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 11. Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και επαναβεβαίωση.
 12. Αποδοχή 1ης – 2ης κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017.
 13. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πεντέλης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002379.
 14. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».
 15. Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (ΑΟΜ).
 16. Παραχώρηση του κτιρίου του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης».
 17. Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο «URBACT CITY FESTIVAL».
 18. Συμμετοχή του δημάρχου Πεντέλης στο Θεματικό Συνέδριο Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ και του Δήμου Κόνιτσας «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας».

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet