Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Υπόθεση όλων μας η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων μας
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Υπόθεση όλων μας η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων μας

Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί μία από τις μεγάλες «πληγές» της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και οικονομίας. Η πρόσφατη διαμάχη και ανταλλαγή «θερμών» ανακοινώσεων μεταξύ των υποψηφίων περιφερειαρχών Αττικής για το θέμα αποτυπώνει μία από τις πλευρές του προβλήματος.

Τι γίνεται, όμως, σε επίπεδο Δήμων; Ποιες δράσεις αναλαμβάνουν για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων τους, πόσο το θεσμικό πλαίσιο τους βοηθά ή τους εμποδίζει στο έργο τους και ποιο είναι το μήνυμα που θέλουν να στείλουν στους δημότες τους ώστε να περάσουμε πραγματικά σε μια άλλη εποχή σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα απορρίμματά μας;

Το ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ έθεσε τα συγκεκριμένα ερωτήματα στους 12 Δήμους του Βορείου Τομέα Αττικής που καλύπτει ειδησεογραφικά, ανοίγοντας τον Φάκελο «Διαχείριση Απορριμμάτων… Εν Δήμω», και παρουσιάζει τις απαντήσεις που μας έδωσαν.

Κατερίνα Πετρίτση-Μουράντ, αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Ποιες συγκεκριμένες δράσεις έχει αναλάβει ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων του;

Για την ορθολογικότερη και την εντός του ισχύοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου διαχείρισης απορριμμάτων ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

1. Δράσεις για την Ανακύκλωση

Ο Δήμος έχει αναπτύξει το δίκτυο των κάδων ανακύκλωσης (μπλε κάδοι), με την τοποθέτηση 505 κάδων συλλογής αποβλήτων συσκευασίας και 10 κωδώνων συλλογής γυάλινων συσκευασιών, στους κοινόχρηστους χώρους του, που αφορά στην ανακύκλωση, εναλλακτική διαχείριση – ανάκτηση αποβλήτων συσκευασιών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, λευκοσίδηρος, αλουμίνιο).

Για την αξιολόγηση του έργου στον τομέα αυτό ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η Απόδοση Συλλογής (κιλά/κάτοικο) στον Δήμο μας είναι 75,42 όταν μέσος όρος Απόδοσης Συλλογής Χώρας (κιλά/κάτοικο) είναι 38,85 (απόκλιση από Μ.Ο. Χώρας: 94%).

Επίσης, έχει αναπτύξει τη διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) στα υπολείμματα «καθαρού πρασίνου», που μεταφέρονται, με ειδικά container, καθημερινά στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ) του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να γίνει η περαιτέρω αξιοποίησή τους σε καλής ποιότητας compost, με τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών, αλλά και με την προσπάθεια του προσωπικού Καθαριότητας, ώστε να διαχωρίζουν τα «πράσινα» από τα λοιπά απορρίμματα και ογκώδη, με αποτέλεσμα οι ποσότητες «καθαρού πρασίνου» που μεταφέρονται στο ΕΜΑΚ να παρουσιάζει την παρακάτω αυξητική τάση ανά έτος:

Βάρος καθαρού Πρασίνου που παραδόθηκε στο ΕΜΑΚ (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης):

 • 2015: 114.180,00 kg
 • 2016: 376.520,00 kg
 • 2017: 1.314.600,00 kg
Ολοκληρωμένη συλλογή απορριμμάτων στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.

Επίσης, λειτουργούμε με αποτελεσματικό τρόπο τα παρακάτω ρεύματα ανακύκλωσης:

Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών: Αφορά στη συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπών ηλεκτρονικών μικροσυσκευών (ΑΗΗΕ). Υλοποιείται με ειδικούς κάδους τοποθετημένους σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου και με την αποκομιδή απευθείας από τις κατοικίες ΑΗΗΕ, σε συνεργασία με εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ συστήματα.

Ενδεικτικά:

Από ειδικούς κάδους τοποθετημένους σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου συλλέχθηκαν:

 • 2015: 216,00 kg
 • 2016: 3.645,00 kg
 • 2017: 2.226,00 kg

Με την αποκομιδή απευθείας από τις κατοικίες συλλέχθηκαν:

 • 2015: 4.483,00 kg ΑΗΗΕ
 • 2016: 5.326,4 kg ΑΗΗΕ
 • 2017: 5.434,30 kg ΑΗΗΕ

Ανακύκλωση λαμπτήρων & φωτιστικών: Αφορά στη συλλογή λαμπτήρων και φωτιστικών. Υλοποιείται με ειδικούς κάδους τοποθετημένους σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, σε συνεργασία με εγκεκριμένο σύστημα.

Ενδεικτικά:

 • Το έτος 2015 συλλέχθηκαν 465,60 kg απόβλητα λαμπτήρων με κωδικό ΕΚΑ 200121.
 • Το έτος 2016 συλλέχθηκαν 495,80 kg απόβλητα λαμπτήρων με κωδικό ΕΚΑ 200121.
 • Το έτος 2017 συλλέχθηκαν 309,40 κιλά απόβλητα λαμπτήρων με κωδικό ΕΚΑ 200121.

Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών (Κωδικός ΕΚΑ: 200133): Αφορά τη συλλογή φορητών ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών. Υλοποιείται με ειδικούς κάδους τοποθετημένους σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, σε συνεργασία με το εγκεκριμένο σύστημα.

Ενδεικτικά:

 • Το έτος 2015 συλλέχθηκαν 233 kg  μόνο από τα δημοτικά κτήρια, ενώ από όλα τα σημεία εγκατάστασης κάδων στον Δήμο μας συλλέχθηκαν 2.941,00 kg.
 • Το έτος 2016 συλλέχθηκαν 149 kg μόνο από τα δημοτικά κτήρια, ενώ από όλα τα σημεία εγκατάστασης κάδων στον Δήμο μας συλλέχθηκαν 3.118,00 kg.
 • Το έτος 2017 συλλέχθηκαν 168,00 kg μόνο από τα δημοτικά κτήρια, ενώ από όλα τα σημεία εγκατάστασης κάδων στον Δήμο μας συλλέχθηκαν 3.658 Kg.

Ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων και Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ): Αφορά στις υποχρεώσεις του Δήμου για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους στα διοικητικά όρια του Δήμου, με ή χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, υπό την εποπτεία του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) (απόφαση αρ.105136/ΦΕΚ907Β/17.06.04).

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το έτος 2017 επικολλήθηκαν σε εξήντα οκτώ (68) οχήματα ειδοποιήσεις για την απομάκρυνσή τους από τους δημόσιους χώρους που είχαν εγκαταλειφθεί. Περαιτέρω υλοποιήθηκε όλη η προβλεπόμενη από το Π.Δ. 116/2004 αλληλογραφία προς το υπουργείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών, το ΚΕΠΥΟ, τις Αστυνομικές Αρχές και προς τους ιδιοκτήτες, για την περισυλλογή τους.

Τελικώς παραδόθηκαν στο Σύστημα για εναλλακτική διαχείρισή τους δεκαεπτά (17) οχήματα.

«Χαρτοφάγος« και κάδος ανακύκλωσης.

Ανακύκλωση έντυπου χαρτιού: Προσφάτως, με την υπ΄ αριθμ. 260/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού σε επιλεγμένα σημεία στον Δήμο, σχολεία και δημοτικά κτήρια, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ.

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει:

 • Την τοποθέτηση ειδικών κάδων από χαρτόνι σε αίθουσες σχολείων και δημοτικών κτηρίων.
 • Την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων (χρώματος πράσινου με κίτρινο καπάκι) σε προαύλια σχολείων και δημοτικών κτηρίων.
 • Τη διανομή ενημερωτικού υλικού, καθώς και σειρά δράσεων σε συνεργασία με τον Δήμο.

Επίσης, διαθέτουμε κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό ειδικών σάκων ανακύκλωσης για τη χρήση τους από τους κατοίκους της Δ.Ε. Ψυχικού για τη ΔσΠ των ανακυκλώσιμων υλικών (μέθοδος «πόρτα – πόρτα»).

Τέλος, ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού καταβάλλει καθημερινά προσπάθεια, με τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, να επαυξήσει τις ποσότητες των πάσης φύσεως υλικών που οδηγούνται στα υφιστάμενα ρεύματα ανακύκλωσης, για την εναλλακτική διαχείριση και αξιοποίησή τους, προκειμένου να μειώνονται συνεχώς οι ποσότητες των απορριμμάτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ και κατά συνέπεια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υγειονομικής ταφής.

2. Δράσεις σχετικά με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα

Καλάθι εναπόθεσης περιττωμάτων κατοικίδιων.

Ο Δήμος, στο πλαίσιο της συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στον ΧΥΤΑ, προμηθεύτηκε και εγκατέστησε είκοσι δύο (22) Συστήματα Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες ώστε να  καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους σε σημεία της πόλεως που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες όταν χρησιμοποιούνται τυποποιημένοι τροχήλατοι κάδοι ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. Ως παράδειγμα, αναφέρονται πλατείες, πεζόδρομοι, χώροι μεγάλης συγκέντρωσης απορριμμάτων.

Ακόμη, αντικατέστησε φθαρμένους ή κατεστραμμένους πλαστικούς κυλιόμενους κάδους απορριμμάτων και ενίσχυσε όπου ήταν απαραίτητο το δίκτυό τους.

Επίσης, ενίσχυσε το δίκτυο των Συστημάτων Εναπόθεσης Περιττωμάτων κατοικίδιων και των επιδαπέδιων ξύλινων καλάθων μικρο-απορριμμάτων.

Παράλληλα, προγραμματίζεται άμεσα η ενίσχυση του στόλου αποκομιδής με νέες παραλαβές οχημάτων νέου τύπου.

Σε ποια σημεία της πολιτικής του Δήμου στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων το θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί ανασταλτικά και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει άμεσα να αλλάξει;

Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων καλύπτεται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών και υπουργικών αποφάσεων, καθώς και Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών.

Ειδικότερα, τα τρία τελευταία χρόνια έχουν προκύψει τα εξής:

 • Το ΕΔΣΑ που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 51373/4684/2015 ΥΑ (ΦΕΚ 2706 Β΄ 15.12.2015), σε συμμόρφωση με το άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις ώστε μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι θεσμοθετημένοι στόχοι με τελικό σκοπό να περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, να μειώνεται ο συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των πόρων και να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους, για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
 • Σε εφαρμογή των κατευθύνσεων αυτών, κάθε Περιφέρεια καταρτίζει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), το οποίο εξειδικεύει την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στη γεωγραφική της ενότητα. Περαιτέρω κάθε Δήμος καταρτίζει Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ), σύμφωνα με τις προβλέψεις  των άνω σχεδίων.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε προς τους δημότες σας σχετικά με την υιοθέτηση μιας πιο οικολογικής συμπεριφοράς αναφορικά με το θέμα των απορριμμάτων;

Το μήνυμα που θέλω  να απευθύνω προς όλους τους δημότες μας είναι ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουμε σε μια κοινή προσπάθεια για την προστασία του Περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και όλοι ανεξαιρέτως οφείλουμε να συμβάλλουμε στην επαύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης, ενισχύοντας έτσι την κυκλική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού είναι πρότυπο καθαριότητας και ποιότητας ζωής. Είναι μια πόλη που αξίζει να ζούμε όμορφα!

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet