Ξεκινά στις 16 Αυγούστου η θερινή κατασκήνωση Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Ξεκινά στις 16 Αυγούστου η θερινή κατασκήνωση Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής διοργανώνει πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 8 – 15 ετών κατοίκων του Δήμου, παιδιών ανέργων οικογενειών, παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιών με γονείς ΑμεΑ ή μέλος ΑμεΑ στην οικογένεια, παιδιών πολύτεκνων οικογενειών και γενικότερα παιδιών οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, με δεδομένη τη σημερινή οικονομική κρίση, να επωμισθούν τα έξοδα των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις.

Η κατασκήνωση θα πραγματοποιηθεί για μία περίοδο 15 ημερών από τις 16 Αυγούστου έως τις 30 Αυγούστου 2020.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τη διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου, όπως αυτά έχουν ορισθεί με την αρ. 119/2020 και με αρ. πρωτ. 8991/03-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΓΑΡΩΗ8-ΚΞΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κατανομή των παιδιών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην κατασκηνωτική περίοδο.

Δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατίθενται ηλεκτρονικά απαραιτήτως μαζί με το έντυπο της αιτήσεως :

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο -εφόσον δεν είναι δημότης Φιλοθέης – Ψυχικού).
 2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικον. έτους 2019. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό, να προσκομιστεί το εκκαθαριστικό του 2018 και να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των οικον. στοιχείων.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται την παροχή κατασκήνωσης για τα παιδιά τους από το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Επιπλέον δικαιολογητικά ανά περίπτωση (κατατίθενται ηλεκτρονικά):

 • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας σε ισχύ (για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου).
 • Κάρτα πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό ΑΣΠΕ, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την πολυτεκνία).
 • Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ (για γονείς ΑμεΑ).
 • Αποδεικτικό ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή αποδεικτικό δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή σχετικές νομικές ενέργειες, ότι τελεί σε διάσταση και δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας παιδιών (για μονογονεϊκή οικογένεια).
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ.
 • Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσής της (για αλλοδαπούς).
 • Βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
 • Η διεύθυνση κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο και αν απαιτηθεί να συναχθεί έκθεση κοινωνικής έρευνας από τον κοινωνικό λειτουργό.

Η βεβαίωση παιδιάτρου με φωτογραφία του παιδιού για τον πλήρη εμβολιασμό του και ότι δεν πάσχει από υποκείμενα νοσήματα θα προσκομισθεί απαραιτήτως μέσα σε διάστημα πέντε ημερών μετά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής των δικαιούχων για τη δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού στην κατασκήνωση.

Για την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα βγει νέα ανακοίνωση.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Πληροφορίες στους τηλ. αριθμούς 213 2014600 & 213 2014625 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 15:00) και στο email: [email protected]

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet