Οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων εν όψει Πάσχα από τον Δήμο – Φιλοθέης Ψυχικού
Κοινωνία

Οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων εν όψει Πάσχα από τον Δήμο – Φιλοθέης Ψυχικού

Εν όψει των εορτών του Πάσχα ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ενισχύει οικονομικά ευπαθείς ομάδες. Έτσι, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να καταθέσουν αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ραντεβού στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας στα τηλέφωνα 213 2014600, 213 2014650 & 213 2014625, οδός Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό ,ή ηλεκτρονικά  στο email: [email protected]

Δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Σε κάθε οικογένεια δίνεται μια οικονομική ενίσχυση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Α. Δικαιούχοι (πρώην ΚΕΑ) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:

 • Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης του ΕΕΕ (ΚΕΑ), που να είναι σε ισχύ.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ.
 • Αποδεικτικό αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Β. Λοιποί δικαιούχοι:

 • Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ.
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας και αντίγραφο Δήλωσης Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση υποβολής ξεχωριστής Φορολογικής Δήλωσης θα υποβάλλονται Ε1 και Εκκαθαριστικό και του δευτέρου συζύγου.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας, Εκκαθαριστικό Εφορίας & αντίγραφο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο).
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 • Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει).
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού IBAΝ του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση πιστοποίησης αναπηρίας 67% του αιτούντα ή μέλους της οικογένειας.
 • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας απόφαση διαζυγίου ή αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο περί διάστασης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας.
 • Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας φιλοξενούμενων τέκνων.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ IBAN

ΑΙΤΗΣΗ

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet