Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 20 Σεπτεμβρίου
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 20 Σεπτεμβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημαρχείο της πόλης (Μαραθωνοδρόμου αρ. 95, Ψυχικό).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε. Φιλοθέης έτους 2016».
 2. Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε. Ψυχικού έτους 2016».
 3. Έγκριση: α) Master Plan: πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με χρηματοδότηση της επένδυσης μέσω ανταποδοτικών τελών και σε σύμπραξη με τον Ιδιωτικό Τομέα, μέσω Δημόσιας Σύμβασης πολυετούς διάρκειας με ιδιώτη, με τη συνδρομή της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ και β) εξουσιοδότηση του δήμαρχου για τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή της σχετικής αίτησης προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης (γνωμοδότησης) επί του αιτήματος τροποποιήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ψυχικού – Φιλοθέης λόγω άρσης απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση στην υπ΄ αριθμ. 1107/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας «ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.» στο Ο.Τ. 137 (οδός Χαλεπά).
 5. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν.4178/2013 για ακίνητα Δ.Ε. Νέου Ψυχικού».
 6. Παραλαβή επί μέρους σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν.4178/2013 για ακίνητα Δ.Ε. Φιλοθέης».
 7. Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη προσδιορισμού παροχετευτικής ικανότητας ρέματος Φιλοθέης».
 8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 32/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 63/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 10. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης – Ψυχικού «Η Ίριδα».
 11. Λύση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018.
 12. Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου έτους 2017 του ΝΠΔΔ «ΟΚΑΠΑ».
 13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 65/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗΚΕΦΙΨ) με θέμα: Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού για τα προγράμματα της περιόδου Οκτωβρίου 2017 έως Μάιο 2018.
 14. Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13844/20-09-2016 σύμβασης για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων με την εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε., με τους ίδιους όρους μέχρι εξάντλησης του οικονομικού της αντικειμένου ή ανάδειξης νέου αναδόχου.
 15. Αποδοχή ποσού 50.110,00 ευρώ που αφορά την Γ΄ κατανομή 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 16. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017.
 17. Καθορισμός ειδικότητας για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet