Πρόγραμμα απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Χαλάνδρι
Print Friendly, PDF & Email
Ποιότητα Ζωής

Πρόγραμμα απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Χαλάνδρι

Πρόγραμμα απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ) υλοποιεί το Τμήμα Ανακύκλωσης του Δήμου Χαλανδρίου και καλεί τους πολίτες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, «τα εγκαταλειμμένα οχήματα αποτελούν εστία μόλυνσης λόγω της μακράς ακινησίας, της συσσώρευσης απορριμμάτων και επιπλέον είναι σημαντική πηγή δημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές επιπτώσεις (σκουριές, λάδια, υγρά φρένων) για το περιβάλλον. Επιπρόσθετα καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης και συχνά αποτελούν την αιτία για την πρόκληση ατυχημάτων για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς.

»Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα εγκαταλελειμμένο όχημα εμποδίζει τη διέλευση στα παιδικά καροτσάκια ή σε άτομα με αναπηρία, ακόμη και στην προσπέλαση πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων αλλά και απορριμματοφόρων.

»Η αρνητική εικόνα που παρουσιάζεται στον αστικό χώρο, όπου οι δρόμοι μετατρέπονται σε «νεκροταφεία αυτοκινήτων» ειδικότερα σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, αθλητικούς χώρους και δημόσιες υπηρεσίες, δεν αρμόζει στο Δήμο μας.

»Το φαινόμενο των διάσπαρτων εγκαταλειμμένων οχημάτων έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, καθώς και φθορών ή μηχανολογικών προβλημάτων που οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να επισκευάσουν.

»Το ζήτημα των «εγκαταλελειμμένων» οχημάτων είναι πολυδιάστατο με αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία του Δήμου και πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τους ιδιοκτήτες τόσο για το ζήτημα της τάξης όσο και για την έννοια της θέσης στάθμευσης στον δημόσιο χώρο που είναι μείζονος σημασία για τον δημότη».

Υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 19 του Κανονισμού Καθαριότητας 2009 του Δήμου μας περί «Εγκαταλελειμμένων αυτοκίνητων, μηχανημάτων κ.λπ.», αναφέρεται ότι, «…Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2στ (εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα) του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευση τους, μακροχρόνια ή μη, θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο περί εγκαταλείψεως ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστο χώρο, που ξεκινούν από 72 ευρώ ανά τ.μ.».

Τα οχήματα που εγκαταλείπονται σε χώρους, χαρακτηρίζονται ως Εγκαταλελειμμένα (ΟΤΚΖ) σύμφωνα με τις διατάξεις των:

  • ΚΥΑ 1002901/67/Τ.& Ε.Φ/2002 (ΦΕΚ 57/Β/24-1-2002),
  • Π.Δ. 116 (ΦΕΚ 81 Α’/05-03-2004) και
  • Υπουργικής Απόφασης 105136 (ΦΕΚ 907/Β/17-7-2004),

και επικολλάται σε αυτά αυτοκόλλητη ειδοποίηση και ακολουθείται η διαδικασία, όπως αυτή αναλυτικά ορίζεται από τη νομοθεσία για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής.

Ο Δήμος Χαλανδρίου μέσω του Τμήματος Ανακύκλωσης υλοποιεί ειδικό πρόγραμμα για την καταγραφή και απόσυρση όλων των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του.

Ως εκ τούτου καλεί τους πολίτες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια του Δήμου για αναβάθμιση του περιβάλλοντος:

  • αποσύροντας οι ίδιοι τα οχήματά τους ή
  • αναφέροντας τα οχήματα, μηχανάκια ακόμη και φορτηγά που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στα όρια του Δήμου, καλώντας στη Γραμμή Δημότη στον αριθμό τηλεφώνου 213 2023800 ή στο Γραφείο Αποκομιδής στον αριθμό τηλεφώνου 210 6815146, καθημερινά από τις 7:30 έως τις 15:30.
Πότε ένα όχημα θεωρείται εγκαταλειμμένο

Ο Δήμος επιμελείται την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, εντός των ορίων του.

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου είτε μετά από καταγγελία δημότη, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στη Γραμμή Δημότη τηλ. 213 2023800 ή στο Γραφείο Αποκομιδής τηλ. 210 6895809, 210 6895815, καθημερινά 7:00-15:00.

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 116/5-3-2004:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες
β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.
δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται, δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από την νομοθεσία , είναι Όχημα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

Διαδικασία περισυλλογής

Κατά τον εντοπισμό του εγκαταλελειμμένου οχήματος, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, ώστε να ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης και να το απομακρύνει εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

Αν τα οχήματα φέρουν πινακίδες, επικολλάται πάλι το ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο ώστε ο ιδιοκτήτης να το απομακρύνει εντός 45 ημερών (Αρθ.9 παρ.1 ΠΔ 116/2004), ερευνάται από τον Δήμο η πιθανή εμπλοκή του οχήματος σε παράνομες ενέργειες μέσω της ΕΛ.ΑΣ, στη συνέχεια αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω του αρμόδιου υπουργείου και τέλος αποστέλλεται σχετική επιστολή ενημέρωσης στον ιδιοκτήτη. Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επικόλληση του σήματος και εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν έχει απομακρύνει το όχημα, τότε αυτό περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Δήμου ο οποίος, μέσω της εταιρείας με την οποία έχει συμβληθεί (και είναι μέλος των Συστημάτων Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής), υποχρεούται να το περισυλλέξει ως ΟΤΚΖ και να το αποστέλλει προς ανακύκλωση.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του οχήματος εντός δεκαημέρου από την περισυλλογή του, από την αδειοδοτημένη εταιρεία περισυλλογής καταβάλλοντας τα έξοδα για τη μεταφορά του.

Ο Δήμος Χαλανδρίου από 13 Αυγούστου 2015 έχει υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία «ΟΙΚΑΝΟ» (τηλ. επικοινωνίας 210 5584525, 210 5584483).

Η σύμβαση βρίσκεται στον ιστότοπο της Διαύγεια.

Μετά την ολοκλήρωση της καταστροφής του οχήματος, εκδίδεται Μοναδικό Πιστοποιητικό Καταστροφής, το οποίο μπορεί να αναζητήσει ο ιδιοκτήτης στον Δήμο (Τμήμα Ανακύκλωσης τηλ. 210 6895822).

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν οι ίδιοι τα αυτοκίνητα τους προς ανακύκλωση, στις εταιρείες που έχουν ορισθεί ως σύστημα διαχείρισης. Αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης οχημάτων θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος).

Η παράδοση του παλαιού οχήματος δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη, εφόσον το οδηγήσει ή μεταφέρει ο ίδιος σε συμβεβλημένη μονάδα ανακύκλωσης ή σημείο συλλογής.

Με την παράδοση του οχήματος εκδίδεται Βεβαίωση Καταστροφής.

Όλες οι διαδικασίες διαγραφής του οχήματος (απαλλαγής από τα Τέλη Κυκλοφορίας) αναλαμβάνονται από τη Μονάδα σε συνεργασία με την ΕΔΟΕ.

Η συμβολή όλων μας για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος είναι σημαντική και γι΄ αυτό η ενεργός συμμετοχή των δημοτών αποτελεί ανεκτίμητη βοήθεια στη Διοίκηση του Δήμου μας.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet