Δημοτική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων δημιουργείται στο Χαλάνδρι
Κοινωνία

Δημοτική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων δημιουργείται στο Χαλάνδρι

Την ίδρυση Δημοτικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων (ΔΕΠΙΣ) αποφάσισε, με μεγάλη πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατά τη συνεδρίασή του μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Νοεμβρίου 2020.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ. Α 26-03-2019), στο οποίο ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Να υποστηρίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου.
  • Να εισηγείται και να συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα σε τοπικό επίπεδο.
  • Να  διατυπώνει προτάσεις για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από αιρετούς και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Μέλη της ορίστηκαν οι:

Κατούφα Ευγενία, δημοτική σύμβουλος, ως πρόεδρος της Επιτροπής.
Αγαπητού Χρύσα,δημοτική σύμβουλος, ως εκπρόσωπος των λοιπών παρατάξεων.
Ευαγγελίου Τριάδα, υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων.
Ευαγγέλου Χρήστος, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου.
Γκότση Κυριακή, εκπρόσωπος της φεμινιστικής οργάνωσης «Ανεξάρτητη Γυναικεία Παρέμβαση».
Μαχαίρα Χριστίνα και Τακόπουλος Πολύδωρος, δημότες – εμπειρογνώμονες.  

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet