Δυναμικότητα παιδικών σταθμών Χαλανδρίου
Κοινωνία

Δυναμικότητα παιδικών σταθμών Χαλανδρίου

Καθορίστηκε η δυναμικότητα των παιδικών σταθμών του Δήμου Χαλανδρίου, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη την Πέμπτη 10 Ιουλίου.

Ο καθορισμός της δυναμικότητας των παιδικών σταθμών αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στο πρόγραμμα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.

Στόχος του προγράµµατος είναι η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και της ισότιµης συµµετοχής τους στην εργασία, µέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των παιδιών τους από τις δοµές υλοποίησης του προγράµµατος.

Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τον Πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών, τον Κανονισµό Λειτουργίας Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Χαλανδρίου  και το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε, κατά πλειοψηφία, τη δυναµικότητα των παιδικών σταθµών, ως εξής:

  • 1ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής (Α΄Παιδικός Σταθμός), Ηρώδου Αττικού 39: 80 νήπια
  • 2ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής (Β΄ Παιδικός Σταθμός), Κάλβου 16: 60 νήπια
  • 3ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής (ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός), Κνωσού και Ακαρνανίας: 110 νήπια
  • 4ο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής (Η΄ Παιδικός Σταθμός), Κίρκης και Μίνωος: 110 νήπια.

Δείτε την Απόφαση του Δ.Σ. για τη δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών 

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet