Κατάταξη προσληφθέντων στον Δήμο
Κοινωνία

Κατάταξη προσληφθέντων στον Δήμο

Ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει για την κατάταξη και βαθμολογία των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στις ειδικότητες οδηγών απορριμματοφόρων, χειριστών μηχανημάτων έργου, χειριστών μηχανημάτων έργου (σάρωθρο), χειριστών μηχανημάτων έργου (καδοπλυντήριο), εργατών καθαριότητας.

Δείτε τους Πίνακες Κατάταξης:

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (σάρωθρο)
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (καδοπλυντήριο)
YE Εργατών καθαριότητας

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet