Ο πίνακας ωφελουμένων για το επισιτιστικό πρόγραμμα στο Χαλάνδρι
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Ο πίνακας ωφελουμένων για το επισιτιστικό πρόγραμμα στο Χαλάνδρι

Στο πλαίσιο του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ, ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει για τον πίνακα με τα αποτελέσματα των ωφελουμένων. Ο πίνακας περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης με την ένδειξη «εγκεκριμένη – απορριφθείσα».

Οδηγίες για την διαδικασία και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων

Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (ήτοι έως την Παρασκευή 23/10/2015).

Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου που δίνεται στην ένσταση αποτελείται από τον αριθμό αίτησης, συνοδευόμενο από το γράμμα «Ε» και την ημερομηνία υποβολής ένστασης,

Αριθμός Πρωτοκόλλου ένστασης:…………(αριθμός αίτησης)/Ε/ ……………….. (ημερομηνία υποβολής ένστασης {π.χ. : 111111/Ε/00.00.2015}).
Επίσης, δίπλα στον αριθμό πρωτοκόλλου αναγράφεται και το πλήθος των συνημμένων δικαιολογητικών εγγράφων, ως εξής:
αριθμ. συνημ.Εγγράφων:………..(ολογράφως και αριθμητικώς). Τα συνημμένα έγγραφα αριθμούνται κατ’ αύξοντα αριθμό (1,2,3 κλπ).

Υποχρεωτικώς δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ένστασης στον ενιστάμενο και εφόσον ζητηθεί, δίνεται και αντίγραφό αυτής.

Τη σχετική ενημέρωση και την παραλαβή τυχόν ενστάσεων αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι χρήστες που είχαν αναλάβει την υποβολή των αιτήσεων. Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλώς παραλαμβάνουν ενστάσεις. Δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση επ’ αυτών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να προσέρχονται στα σημεία πληροφόρησης που θα ορίσουν οι Κοινωνικές Συμπράξεις και να ζητούν εκτύπωση του αυτοματοποιημένου εγκριτικού ή απορριπτικού μηνύματος που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Πίνακας αποτελεσμάτων

Έντυπο αίτησης ένστασης

ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ
  • Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου (3ος όροφος)
  • Ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ (19/10/2015) έως Παρασκευή (23/10/2015)
  • Αρμόδιοι Υπάλληλοι: κος Χριστοφής Κ.
  • Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213-2023887
  • Δικτυακός Τόπος: www.halandri.gr

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet