Παράταση προθεσμίας για ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Χαλανδρίου
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Παράταση προθεσμίας για ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ. Αρ. 145(30-09-2019) πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που τροποποίησαν τα άρθρα 110 & 111 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α΄ 73 – 17/05/2019) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης στους οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, μέχρι 100 δόσεις των οφειλών που θα έχουν ταμειακά βεβαιωθεί μέχρι και 29/11/2019, με την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη δόση θα είναι είκοσι 20 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης για ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές : Η αίτηση για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 31/12/2019.

Ανάλογα με το ύψος των οφειλών (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις και τόκους) έχετε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών, όπως αναλύονται παρακάτω:

  • αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
  • αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
  • αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
  • αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
  • αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Ο Δήμος Χαλανδρίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως προσέλθουν και υποβάλλουν:

Α) αίτηση για την ταμειακή βεβαίωση της οφειλής τους, έως και τις 29/11/2019 στο Τμήμα Εσόδων (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου, 1ος όροφος)

Β) αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση (επί ήδη βεβαιωμένων οφειλών καθώς και επί όσων θα έχουν βεβαιωθεί έως την 29-11-2019), στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών έως και τις 31/12/2019 (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου, 1ος όροφος).

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της, να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών (κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:00 (τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2023838, e-mail: [email protected]).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη προτείνεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υποβολή των άνω αιτήσεων.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet