Προετοιμασίες ενόψει αντιπυρικής περιόδου
Κοινωνία

Προετοιμασίες ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Ο Δήμος Χαλανδρίου γνωστοποιεί στους πολίτες-ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός των ορίων του για τις υποχρεώσεις που έχουν ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Ο Δήμος Χαλανδρίου επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους πολίτες ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2012/ΦΕΚ1346/Β΄/25.4.2012 Πυροσβεστική Διάταξη, που αφορά στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχών άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των υπόχρεων στα ανωτέρω, ο Δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγραφος 26 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», δύναται να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων με επιβάρυνση αυτών, ενώ οι παραβάτες θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Σας επισημαίνουμε επίσης ότι στους χώρους που αναφέρεται το παραπάνω απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων ή άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους (αντιπυρική περίοδος).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet