Προκήρυξη για 4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Χαλανδρίου
Κοινωνία

Προκήρυξη για 4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκήρυξε την κάλυψη 4 θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν δύο πολιτικούς μηχανικούς, έναν οδηγό και έναν διοικητικό οικονομικού. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 9/2/2024 έως και τη Δευτέρα 19/02/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Πρωτόκολλο / Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15234, απευθύνοντάς τη προς τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.

Αναλυτικά:

ΨΣΖΙΩΗΔ-Γ6Σ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet