Προσλήψεις 17 ατόμων από τον Δήμο Χαλανδρίου
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Προσλήψεις 17 ατόμων από τον Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ειδικότητες:

  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων – 2 άτομα
  • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 2 άτομα
  • ΔΕ Μαγείρων – 1 άτομο
  • ΥΕ Βοηθών Μαγείρων – 1 άτομο
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 8 άτομα
  • ΤΕ Εργοθεραπευτών – 1 άτομο
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 1 άτομο
  • ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών – 1 άτομο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15234, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, υπόψιν κ. Κορομάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2023865, 862, 870).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαλανδρίου.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Ανακοίνωση
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα Ανακοίνωσης

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet