Πρόσληψη 63 υπαλλήλων
Κοινωνία

Πρόσληψη 63 υπαλλήλων

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόσληψη εξήντα τριών (63) ατόµων, ως κάτωθι:

1. Υ.Ε. Εργάτες καθαριότητας , σαράντα δύο (42) άτοµα.

2. ∆.Ε. Οδηγοί απορριµµατοφόρων µε ψηφιακό ταχογράφο και ΠΕΙ, µε επαγγελµατικό δίπλωµα Γ κατηγορίας , δεκαπέντε (15) άτοµα.

3. Χειριστής Μ.Ε. Φορτωτή (JCB), ένα (1) άτοµο.

4. Χειριστές Μ.Ε. Σαρώθρου, τρία (3) άτοµα.

5. Χειριστές Μ.Ε. Πλυντηρίου κάδων, δύο (2) άτοµα.

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα πραγµατοποιηθεί µετά τη λήξη των συµβάσεων των υπηρετούντων υπαλλήλων Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου και θα γίνει µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου 8µηνης διάρκειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Διαβάστε τη σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet