Ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Χαλανδρίου
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4483/2017 ( ΦΕΚ 07/Α/31-7-2017) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές από οποιαδήποτε αιτία (τέλη-πρόστιμα- φόροι-κλήσεις ΚΟΚ-εισφορές –μισθώματα κ.λπ.) που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν ταμειακά, έως 29/9/2017, κατόπιν αιτήσεώς τους έως και 100 δόσεις και με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.

Δίνεται η δυνατότητα άρσης της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας και κατάσχεσης εις χείρας τρίτου υπό προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Χαλανδρίου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως προσέλθουν και υποβάλλουν:

  • αίτηση για την ταμειακή βεβαίωση της οφειλής τους, έως και τις 27/09/2017 στο Τμήμα Εσόδων (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου, 1ος όροφος)
  • αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση (επί ήδη βεβαιωμένων οφειλών καθώς και επί όσων θα έχουν βεβαιωθεί έως την 29-9-2017), στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών έως και τις 30/11/2017 (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου, 1ος όροφος).

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:00, καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2023838-839 ή αποστέλλοντας μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προτείνει την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υποβολή των άνω αιτήσεων.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet