Προσλήψεις 25 εργαζομένων στον Δήμο Χαλανδρίου
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Προσλήψεις 25 εργαζομένων στον Δήμο Χαλανδρίου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 εργαζομένων ανακοίνωσε ο Δήμος Χαλανδρίου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Οι προσλήψεις, οκτάμηνης διάρκειας, αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 14 εργαζόμενοι
  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων – Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας – Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου: 1 εργαζόμενος
  • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων: 2 εργαζόμενοι
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων: 1 εργαζόμενος
  • ΥΕ Φυλάκων: 4 εργαζόμενοι
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 1 εργαζόμενος
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 1 εργαζόμενος
  • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: 1 εργαζόμενος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234 απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψιν κας Ε. Κορομάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2023865, 862, 870).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet