Οι 5 αντιδήμαρχοι της δημοτικής αρχής Σ. Ρούσσου
Πολιτική

Οι 5 αντιδήμαρχοι της δημοτικής αρχής Σ. Ρούσσου

Με την υπ’ αριθμ. 1021/1-9-2014 απόφαση του δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου, ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου για το χρονικό διάστημα 01/09/2014 – 28/02/2017. Ακολουθούν οι αντιδήμαρχοι, με την περιγραφή των αρμοδιοτήτων τους.

1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ–ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού και “Αετοπούλειου” Πολιτιστικού Κέντρου, καθώς και των τμημάτων της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, πλήν του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων, καθώς και του αυτοτελούς τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματείας Δημάρχου, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της παραπάνω Δ/νσης.

Γ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της παραπάνω Δ/νσης.

Γ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης.

Γ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Η υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ε. Η ευθύνη στα ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΣΤ. Η θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.

Ζ. Η ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν. 3852/2010).

Η. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της Δ/νσης Κ.Ε.Π. και των παραρτημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου..

Β. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της παραπάνω Δ/νσης.

Γ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

5. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Η εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.

Γ. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης.

Δ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε. Η θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.

Στ. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

Επίσης, ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι κάτωθι:

1. Ο κ. Λυμπεράτος Γεράσιμος σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών.

2. Η κα. Μάζη Χρυσούλα σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Κοινωνικής Μέριμνας.

3. Ο κ. Κιούσης Αθανάσιος σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Αθλητισμού.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet