Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου τη Δευτέρα 18 Ιουνίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου τη Δευτέρα 18 Ιουνίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 στις 19:00 στο παλαιό δημαρχείο της πόλης (Γρ. Γυφτοπούλου 2, Χαλάνδρι).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έβδομη αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δυναμικότητας των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής (Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής έτους 2018–2019».
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019.
 5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής βρεφών – νηπίων και επαναξιολόγησης τροφείων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 6. Έγκριση τεχνικής έκθεσης των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου για το σχολικό έτος 2018-2019.
 7. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
 8. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα PREMUSE (Horizon 2020).
 9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 10. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 21582/13-06-2018).
 11. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 21589/13-06-2018).
 12. Αίτημα δημοτικού συμβούλου για χορήγηση αδείας.
 13. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης πολυετούς δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ήχου, για τη λειτουργία του θεάτρου της Ρεματιάς και των λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Χαλανδρίου.
 14. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.116,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για την καταχώρηση του προγράμματος του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018 (Αύγουστος – Σεπτέμβριος) σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.
 15. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για τη δημιουργία δύο (2) τηλεοπτικών spots, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ρεματιάς.
 16. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας (catering), στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει το Τμήμα Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.
 17. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση δύο εκδηλώσεων στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» του Δήμου Χαλανδρίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2018» (αρ. πρωτ. 21730/14-06-2018).
 18. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση δύο εκδηλώσεων στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» του Δήμου Χαλανδρίου στο πλαίσο του προγράμματος «Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2018» (αρ. πρωτ. 21731/14-06-2018).
 19. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια παγωτού, ως κέρασμα στη γιορτή λήξης των μαθημάτων μπαλέτου στο εργαστήριο χορού του Δήμου.
 20. Έγκριση παραχώρησης χώρου για μουσική εκδήλωση.
 21. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 21491/2017 σύμβασης για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής για τους Παιδικούς Σταθμούς με Α.Μ. 102/2016.
 22. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
 23. Έγκριση σκοπιμότητας για τη «Διενέργεια Δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και μεταλλικών τμημάτων (Scrap), εντός των ορίων του Δήμου Χαλανδρίου».
 24. Έγκριση πρακτικού επιτροπών προσωρινής καθώς και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών.
 25. Καθορισμός όρων δόμησης στον χώρο άθλησης στο Ο.Τ. 1237 στο Πάτημα 1, έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης «Αθλητικό Κέντρο Αντισφαίρισης στον χώρο άθλησης 1.237 του Δήμου Χαλανδρίου» και έγκριση της προτεινόμενης διαμόρφωσης.
 26. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις σε εκπαιδευτικά συγκροτήματα» Α.Μ. 05/2017.
 27. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων» Α.Μ. 11/2017.
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών χώρων σε Κ.Χ.», Α.Μ. 4/2016.
 29. Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου», Α.Μ. 1/2017.
 30. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ».
 31. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Έργο συντήρησης Παιδικών Σταθμών», Α.Μ. 10/2017.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet