Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου στις 21 Σεπτεμβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου στις 21 Σεπτεμβρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, στις 20:00, στο παλαιό δημαρχείο της πόλης (Γρ. Γυφτοπούλου 2).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 1. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επί της συμπληρωματικής εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου για το σχολικό έτος 2016-2017, λόγω διαγραφών και εξέτασης των ενστάσεων γονέων επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εγγραφών της 9/9/2016.
 2. Έγκριση όρων σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
 3. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
 4. Καθορισμός ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 5. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 25748/08-09-2016).
 6. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 26808/16-09-2016).
 7. Κατανομή ποσού 114.767,59 ευρώ Γ΄ δόσης Ο.Ε. 2016 για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.
 8. Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη δράσεων στον καλλιτεχνικό και επιστημονικό τομέα.
 9. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και έγκριση πίστωσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων για το Ο.Ε. 2016.
 10. Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης Προνοιακών Επιδομάτων από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στον Δήμο Χαλανδρίου.
 11. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 318/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.
 12. Συνέχιση της λειτουργίας των Επιτροπών Παραλαβής (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2016, στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016.
 13. Συνέχιση της λειτουργίας των επιτροπών παραλαβής τροφίμων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής (οι οποίες έχουν συγκροτηθεί με παλαιότερες αποφάσεις), αντικατάσταση μελών τους και συγκρότηση νέας επιτροπής λόγω νεοσυσταθέντος τμήματος, για το 2016, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία – Ν. 4412/2016.
 14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων».
 15. Παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ρυμοτομίας» (Κ.Α. 30.7412.15).
 16. Καθορισμός αρχικής τιμής χρέωσης (προκαταβολή) για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (συνδέσεων) ακινήτων με το κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ακαθάρτων, Α.Μ. 7/2016.
 17. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 255/2016 απόφασης Δ.Σ. με την εκ νέου έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου», (Α.Μ.5/2015) εγκεκριμένου από ΣΔΕΠΑ.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών τουαλετών των αθλητικών κέντρων «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης», Α.Μ. 10/2014.
 19. Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση – διάνοιξη οδών», Α.Μ. 3/15.
 20. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 122-122Α, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου για την ίδρυση υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet